Folliculair lymfoom

Bijgewerkt op 21 juli 2021

Wat is een folliculair lymfoom?

Een folliculair lymfoom is een vorm van bloedkanker waarbij een bepaald type witte bloedcellenlymfocyten genaamd – zich ongebreideld gaan vermenigvuldigen.

Hoe vaak komt het voor?

Het folliculair lymfoom is een vorm van lymfeklierkanker die redelijk vaak voorkomt. Na het diffuus grootcellig B cel lymfoom is het de meest voorkomende vorm van non-Hodgkin lymfoom. In Nederland wordt de aandoening jaarlijks bij zo’n 600 personen vastgesteld. De aandoening komt vooral bij oudere mensen voor. De meeste mensen zijn 55-75 jaar op het moment dat de diagnose wordt vastgesteld.

Welke symptomen geeft het?

Meestal zijn vergrote lymfeklieren het eerste symptoom van de ziekte. De patiënt merkt dat zelf vaak op als een bultje in de lies, een bultje in de nek en/of een bultje in de oksel. Ook kunnen ophopingen van lymfocyten elders in het lichaam ontstaan. Zo kunnen bijvoorbeeld bultjes ontstaan in de huid, de speekselklieren, de zaadballen, de borsten, de longen, de lever en/of de schildklier. Bij ongeveer 7% van de patiënten ontstaat het gezwel in de zogenaamde ring van Waldeyer, lymfeweefsel in de neuskeelholte. In dat geval kunnen klachten als ‘door de neus praten‘ en een langdurig verstopte neus ontstaan.

Verder heeft ongeveer eenderde van de patiënten last van algemene symptomen, zoals terugkerende koorts, nachtzweten en afvallen.

Hoe wordt de diagnose gesteld?

De diagnose wordt gesteld door een aangetaste lymfeklier te verwijderen en te onderzoeken onder de microscoop. Hierbij zijn kenmerkende afwijkingen te zien. In de lymfeklieren in ons lichaam zijn verschillende soorten lymfocyten gerangschikt in zogenaamde follikels. Dat zijn bolvormige ophopingen van lymfocyten. Bij folliculair lymfoom zijn de kankercellen ook gerangschikt in dit soort follikels. De follikels van kankercellen verdringen de gewone follikels.

Wat is de behandeling?

Mensen met een folliculair lymfoom worden behandeld door een hematoloog. De behandeling kan per patiënt verschillen. Ook wordt gekeken naar welk subtype van de ziekte de patiënt heeft. Wanneer er niet of nauwelijks klachten zijn kan worden besloten om helemaal niet te behandelen. De ziekte heeft namelijk regelmatig een goedaardig beloop. Als besloten wordt om wel te behandelen kan worden gekozen uit verschillende (combinaties van) antikankermiddelen.

Antikankermiddelen die regelmatig worden gebruikt bij de behandeling van folliculair lymfoom zijn cyclofosfamide, vincristine, lenalidomide en rituximab. Een nieuwer middel is obinutuzumab (merknaam: Gazyvaro).

Wat is het beloop?

Over het algemeen heeft de ziekte een rustig beloop. De levensverwachting na het stellen van de diagnose bedraagt 15-20 jaar. Aangezien de aandoening meestal pas op latere leeftijd voorkomt zullen de meeste patiënten niet aan het folliculair lymfoom maar aan iets anders komen te overlijden. Bij een klein aantal patiënten zal de aandoening zich echter ontwikkelen tot een meer aggressieve vorm van lymfeklierkanker.

Engelse vertaling

follicular lymphoma, centroblastic and centrocytic lymphoma, CB/CC lymphoma, nodular lymphoma, Brill-Symmers Disease, follicular large-cell lymphoma

Verder lezen / Referenties

Voor aanvullende informatie verwijzen wij naar:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven