Focaal perifyseaal oedeem

Bijgewerkt op 30 januari 2019

Wat is focaal perifyseaal oedeem (FOPE)?

Focaal perifyseaal oedeem – vaak afgekort tot ‘FOPE’ – is een onschuldige aandoening van het skelet bij jongeren. Bij deze aandoening ontstaat zwelling van het beenmerg (beenmergoedeem) rondom de groeischijf van lange pijpbeenderen. Meestal gaat het om de groeischijf aan het uiteinde van het dijbeen.

FOPE gaat vanzelf over en hoeft alleen te worden behandeld bij aanhoudende klachten.

Welke klachten geeft het?

FOPE geeft niet altijd klachten. Soms kan de aandoening leiden tot pijnklachten, meestal pijn in de knie.

Hoe wordt de diagnose gesteld?

De diagnose wordt gesteld met behulp van MRI-scan. Op een MRI-scan van het betreffende gewricht zijn afwijkingen zichtbaar rond de groeischijf. Deze afwijkingen passen bij zwelling van het beenmerg.

Wat is de behandeling?

Behandeling is alleen nodig als FOPE tot aanhoudende klachten leidt. In dat geval kan worden behandeld met pijnstillers en/of rust van het betreffende gewricht. Soms zal het nodig zijn om het gewricht in te gipsen (gipsimmobilisatie).

Andere talen

Engelse vertaling

focal periphyseal edema

Verder lezen / Referenties

  • AM Zbojniewicz & T Laor, ‘Focal Periphyseal Edema (FOPE) Zone on MRI of the Adolescent Knee: A Potentially Painful Manifestation of Physiologic Physeal Fusion?’, gepubliceerd in de American Journal of Radiology van October 2011: pagina’s 998-1004.
  • N Koenrades, S de Vos-Jakobs, N de Graaf en G Bessems, ‘Meisje met knieklachten’, gepubliceerd in Medisch Contact van 24 januari 2019: pagina 27.
Scroll naar boven