Epiglottitis

Bijgewerkt op 17 augustus 2021

Wat is epiglottitis?

Epiglottitis is een ontsteking van het strotklepje. Het is een ernstige aandoening waarvoor zo snel mogelijk behandeling van een KNO-arts nodig is.

Symptomen epiglottitis

De onderstaande klachten kunnen voorkomen bij een ontsteking van het strotklepje. Het percentage achter de klacht geeft een schatting van het aantal patiënten bij wie de betreffende klacht voorkomt.

Hoe vaak komt ’t voor?

Vroeger kwam epiglottitis regelmatig voor. Tegenwoordig is de aandoening gelukkig is zeldzaam. Dat komt mede doordat inenting tegen de Hemophilus-bacterie sinds 1993 is opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma. Jaarlijks komt de aandoening in Nederland zo’n 50 keer voor.

Oorzaak epiglottitis

Een ontsteking van het strotklepje wordt meestal veroorzaakt door een infectie met een bacterie. Meestal gaat het om de Haemophilus influenzae bacterie. Dat is een bacterie die we allemaal bij ons dragen in de neuskeelholte, maar die onder bepaalde omstandigheden een infectie kan veroorzaken.

Hoe wordt de diagnose gesteld?

Bij lichamelijk onderzoek worden meestal weinig afwijkingen gevonden. Soms is in de keel het gezwollen strotklepje zichtbaar. Als de arts denkt aan de mogelijkheid van een ontstoken strotklepje zal hij/zij echter terughoudend zijn om met een spatel in de keel te kijken. Aanraking van het ontstoken strotklepje kan namelijk leiden tot verdere zwelling en afsluiting van de ademweg.

Wat verder op kan vallen is de houding van de patiënt. Mensen met epiglottitis nemen vaak een kenmerkende houding aan, namelijk rechtop zittend en naar voren leunend, met de tong uit de mond en het hoofd naar voren. Met deze houding wordt onbewust geprobeerd een dreigende afsluiting van de ademweg te voorkomen.

De diagnose wordt meestal gesteld door een KNO-arts. De KNO-arts zal met een slangetje in de keel kijken. Hierbij wordt roodheid en zwelling van het strotklepje gezien. Zie afbeelding hieronder.

epiglottitis
ontstoken strotklepje

Behandeling epiglottitis

Ontsteking van het strotklepje kan levensbedreigend zijn, namelijk als de zwelling van het strotklepje leidt tot afsluiting van de ademweg. Daarom moet iemand met deze aandoening direct behandeld worden door een KNO-arts. De KNO-arts zal de mate van zwelling van het strotklepje beoordelen. Als dit bedreigend is zal de patiënt worden geïntubeerd. Hierbij wordt een buisje ingebracht om de ademhalingsweg open te houden. Vaak zal de patiënt worden opgenomen op de intensive care (IC) afdeling van het ziekenhuis.

Omdat epiglottitis bijna altijd wordt veroorzaakt door bacteriën zullen antibiotica worden gegeven. Eerst via een infuus, later gewoon als tablet of capsule.

Engelse term

inflammation of the epiglottis, epiglottitis

ICD-10 code

J05.1

Synoniemen

ontsteking strotklepje, ontstoken strotklepje, ontsteking van het strotklepje, ontsteking epiglottis, ontstoken strottenklepje, ontsteking strottenklepje, ontsteking van het strottenklepje, epiglottitis, acute epiglottitis

Scroll naar boven