Binge eating disorder

Bijgewerkt op 13 juli 2023

Wat is binge eating disorder?

Binge eating disorder is een eetstoornis die leidt tot vreetbuien, het achter elkaar eten van grote hoeveelheden voedsel. Het verschil met bulimie is dat mensen met binge eating disorder niet na afloop gaan braken. De nederlandse naam voor deze aandoening is eetbuistoornis of vreetbuistoornis.

Bij wie komt het voor?

Binge eating disorder kan in principe op elke leeftijd voorkomen, en zowel bij mannen als bij vrouwen. De meeste mensen met binge eating disorder zijn echter vrouwen in de leeftijdsgroep van 20-40 jaar. Mensen met binge eating disorder zijn gemiddeld iets ouder dan mensen met bulimie.

Wat is de oorzaak?

Het is niet goed bekend waardoor binge eating disorder wordt veroorzaakt. Wel is duidelijk dat de aandoening regelmatig in families voorkomt. Dat betekent waarschijnlijk dat erfelijke aanleg een rol speelt.

Ook zou het volgen van een dieet kunnen leiden tot het ontstaan van vreetbuien. Verder lijkt het er op dat mensen met depressieve gevoelens een verhoogd risico hebben op het krijgen van vreetbuistoornis. Hetzelfde geldt voor mensen met een negatief zelfbeeld.

Welke symptomen geeft het?

De volgende symptomen komen voor bij mensen met binge eating disorder:

  • vreetbuien
    • ook wanneer je geen trek hebt in eten
    • dooreten totdat je overvol zit
    • gevoel geen controle te hebben over het eetgedrag
  • meestal overgewicht
  • gevoelens van schaamte over het eetgedrag
  • gevoelens van depressie

Hoe wordt de diagnose gesteld?

Een arts kan vaak al op grond van de klachten vermoeden dat er sprake is van binge eating disorder. Om de diagnose te stellen moet aan bepaalde criteria voldaan zijn. Deze criteria zijn vastgelegd in een diagnostisch handboek voor psychiatrie, de zogenaamde DSM-5.

Wat is de behandeling?

De behandeling van binge eating disorder kan bestaan uit een leefstijladviezen, dieet, geneesmiddelen en cognitieve gedragstherapie.

Leefstijladviezen

Onderzoek heeft aangetoond dat lichaamsbeweging een gunstige uitwerking heeft op de klachten.

Dieet

Dieetmaatregelen om het overgewicht tegen te gaan.

Geneesmiddelen

Eventueel kunnen geneesmiddelen worden voorgeschreven om overgewicht tegen te gaan (anti-obesitas middelen). Gebruik van het antidepressivum fluvoxamine kan leiden tot vermindering van de vreetbuien.

Cognitieve gedragstherapie

Wat is het beloop?

De prognose van deze aandoening is over het algemeen goed. Met goede behandeling zal op lange termijn ongeveer 60% van de mensen genezen. In ongeveer 35% zal verbetering optreden, en in 5% zal de aandoening blijven bestaan of erger worden.

In principe geldt dat hoe vaker de vreetbuien voorkomen, des te ernstiger de aandoening is.

Bij langdurig aanhoudende vreetbuien kunnen bepaalde complicaties optreden. Zo kan (ernstig) overgewicht op den duur leiden tot aandoeningen als gewrichtsklachten (artrose), diabetes type 2, gastro-oesofageale refluxziekte, slaapapneu en hart- en vaatziekten. Ook kan de aandoening leiden tot sociale isolatie en problemen op het werk. Verder hebben mensen met binge eating disorder vaker psychische aandoeningen als depressie en angststoornissen. Ook het gebruik van drugs komt vaker voor onder mensen met deze aandoening.

Synoniemen

vreetbuistoornis, eetbuienstoornis, vreetbuienstoornis, eetbuistoornissen, vreetbuistoornissen, anorexia nervosa van het ‘binge eating’

Engelse vertaling

binge eating disorder, binge-eating disorder

Verder lezen / Referenties

Scroll naar boven