Eetstoornissen

Bijgewerkt op 13 juli 2023

Wat zijn eetstoornissen?

Eetstoornissen zijn aandoeningen waarbij het denken over eten en het eetgedrag verstoord zijn. Dit kan leiden tot soms ernstig gewichtsverlies, ernstige gewichtstoename en/of sterke wisselingen in lichaamsgewicht. Zonder behandeling kunnen eetstoornissen aanhoudend problemen veroorzaken in zowel lichamelijk als psychisch welbevinden. Ook leiden eetstoornissen vaak tot problemen in de omgang met anderen, bijvoorbeeld binnen het gezin of op het werk.

Deze webpagina gaat over de verschillende eetstoornissen. De meest bekende zijn anorexia, bulimie en binge eating disorder. Daarnaast zijn er nog enkele minder bekende eetstoornissen. Voor meer informatie over de afzonderlijke aandoeningen kun je doorklikken naar de betreffende webpagina’s.

Welke eetstoornissen zijn er?

Er wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende eetstoornissen:

Anorexia

Anorexia is de meest bekend eetstoornis. De volledige naam is anorexia nervosa. Bij deze aandoening is sprake van een ongezond laag lichaamsgewicht, een onterechte angst om aan te komen, en een verstoord beeld over wat een normaal gewicht en een normale lichaamsvorm zijn. Dit leidt tot allerlei pogingen om het lichaamsgewicht te verminderen, waaronder weinig eten, veel sporten, gebruik van laxeermiddelen, en braken na de maaltijd. In extreme gevallen kan iemand met anorexia komen te overlijden.

Lees verder over dit onderwerp op de webpagina over anorexia nervosa.

Boulimie

Bij boulimie is sprake van zogenaamde vreetbuien. De volledige naam is bulimia nervosa. Tijdens een vreetbui worden grote hoeveelheid voedsel in relatief korte tijd ingenomen. De vreetbuien worden meestal gevolgd door het opwekken van braken. Voorafgaand aan een vreetbui wordt vaak weinig gegeten. Dit vergroot de kans op het krijgen van een vreetbui. Na de vreetbui overheerst vaak een gevoel van schuld of schaamte, en angst voor gewichtstoename. Dit leidt tot het opwekken van braken en eventueel andere maatregelen, waaronder het innemen van laxeermiddelen of overdreven veel sporten.

Lees verder over dit onderwerp op de webpagina over boulimie.

Binge eating disorder

Bij bine eating disorder is ook sprake van vreetbuien. Daarom wordt ook wel gesproken van vreetbuistoornis. Integenstelling tot bij boulimie wordt bij binge eating disorder de vreetbui niet gevolgd door het opwekken van braken. Deze aandoening gaat vaak gepaard met serieus overgewicht (obesitas).

Lees verder over dit onderwerp op de webpagina over binge eating disorder.

Avoidant/restrictive food intake disorder (ARFID)

Bij deze eetstoornis wordt het innemen van voedsel vermeden. Dit leidt tot gewichtsverlies en ondervoeding. De aandoening komt vooral voor bij kinderen.

Eetstoornis niet anderszins omschreven (ESNAO)

Dit is een restgroep van eetstoornissen. Elke eetstoornis die niet onder één van de bovengenoemd stoornissen val wordt beschouwd als een ESNAO.

Engelse vertaling

eating disorders

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven