Dystonie

Bijgewerkt op 3 september 2021

Wat is dystonie?

Dystonie is een aandoening waarbij herhaalde onwillekeurige bewegingen worden gemaakt. Als de bewegingen in één lichaamsdeel plaatsvinden spreekt men van focale dystonie. Als de bewegingen verspreid over het lichaam plaatsvinden spreekt men van gegeneraliseerde dystonie.

Wat is de oorzaak?

Er zijn verschillende oorzaken voor het ontstaan van dystonie. Een veel voorkomende oorzaak is het gebruik van geneesmiddelen. Het gaat dan vooral om geneesmiddelen tegen psychoses (antipsychotica). Als er een onderliggende oorzaak wordt gevonden voor de dystonie, zoals het gebruik van een antipsychoticum, dan spreekt men van secundaire dystonie. De dystonie is namelijk ‘secundair aan’ (ten gevolge van) het gebruik van het antipsychoticum. Als geen onderliggende oorzaak wordt gevonden spreekt men van primaire dystonie. In dat geval kan er sprake zijn van een erfelijke aanleg voor het krijgen van dystonie. De aandoening kan dan ook in de familie voorkomen.

Wat is de behandeling?

De behandeling van dystonie kan bestaan uit geneesmiddelen, botuline-injecties, fysiotherapie en diepe hersenstimulatie.

Engelse vertaling

dystonia

Scroll naar boven