Diffuus grootcellig B-cellymfoom

Bijgewerkt op 20 maart 2021

Wat is diffuus grootcellig B-cellymfoom?

Diffuus grootcellig B-cellymfoom – vaak afgekort tot DGBCL – is een vorm van lymfeklierkanker. Het is een ernstige vorm van lymfeklierkanker die kan leiden tot het overlijden van de patiënt.

Welke symptomen geeft ’t?

De aandoening kan op verschillende plaatsen in het lichaam ontstaan. Behalve in de lymfeklieren zelf kan het bijvoorbeeld ook ontstaan in het beenmerg, de lever, de milt en de huid. De klachten die optreden zijn afhankelijk van de plaats in het lichaam waar de aandoening ontstaat.

Symptomen die voor kunnen komen zijn:

Hoe vaak komt ’t voor?

Diffuus grootcellig B-cel lymfoom is de meest voorkomende type non-Hodgkin lymfoom. Het komt jaarlijks voor bij ruim 7 op de 100.000 inwoners. Dat betekent dat de aandoening jaarlijks in Nederland bij ruim 1,200 mensen wordt vastgesteld? De aandoening komt vooral voor bij mensen die ouder zijn dan 50 jaar, en iets vaker bij mannen dan bij vrouwen.

Wat is de oorzaak?

De aandoening ontstaat doordat een bepaald soort lymfocyten, zogenaamde B-cellen, gaan woekeren. Meestal is niet direct duidelijk waarom deze cellen gaan woekeren. Bij sommige patiënten speelt een infectie met een virus een rol bij het ontstaan van de ziekte. Voorbeelden van virussen die betrokken kunnen zijn bij het ontstaan van de aandoening zijn het HIV-virus en het Epstein-Barr virus. Uit onderzoek blijkt dat bij veel van de overige patiënten sprake is van het ontstaan van afwijkingen (mutaties) in het DNA van de B-cellen.

Hoe wordt de diagnose gesteld?

De diagnose wordt gesteld op grond van de klachten, de bevindingen bij lichamelijk onderzoek, de resultaten van bloedonderzoek en beenmergonderzoek, en weefselonderzoek van de lymfeklieren.

Lichamelijk onderzoek

De arts zal onderzoeken of er sprake is van vergrote lymfeklieren en vergroting van milt en lever.

Bloedonderzoek

Bij bloedonderzoek worden vaak afwijkende witte bloedcellen gevonden. Ook kan het hemoglobine gehalte verlaagd zijn en kunnen afwijkingen optreden in het aantal witte bloedcellen en bloedplaatjes. In het bloed kan ook het lactaatdehydrogenase (LDH) gehalte verhoogd zijn. Met een techniek die immunofenotypering wordt genoemd kan worden bepaald of afwijkende witte bloedcellen aanwezig zijn.

Beenmergonderzoek

Beenmerg wordt vaak verkregen via een biopsie of een punctie uit het bekken. Als de ziekte aanwezig is in het beenmerg zullen veel B-cellen aanwezig zijn in het biopt/punctaat.

Weefselonderzoek lymfeklieren

Als één of meer vergrote lymfeklieren aanwezig zijn zal hieruit een stukje weefsel worden weggenomen voor onderzoek. Dit weefsel wordt door een hematoloog of patholoog onderzocht onder de microscoop. Hierbij is een overmaat aan B-cellen zichtbaar.

Wat is de behandeling?

Mensen met diffuus grootcellig B-cellymfoom worden behandeld door een hematoloog. Dat is een medisch specialist die gespecialiseerd is in ziekten van het bloed en het lymfestelsel. De behandeling bestaat uit chemotherapie. Dat betekent een aantal kuren met combinaties van antikankermiddelen (cytostatica). Het type chemokuur dat wordt voorgeschreven kan van patiënt tot patiënt verschillen en is afhankelijk van leeftijd en lichamelijke conditie. Soms wordt tevens een stamceltransplantatie gedaan.

Chemokuur

Een veel toegepaste chemokuur is de zogenaamde CHOP-kuur. Deze bestaat uit cyclofosfamide, doxorubicine (oorspronkelijke naam: hydroxydaunorubicine), vincristine (merknaam: Oncovin) en prednison. Daar wordt vaak de antistof rituximab aan toegevoegd. In dat geval wordt gesproken van R-CHOP-kuur.

Nieuwe geneesmiddelen

Er zijn een aantal nieuwe geneesmiddelen die worden gebruikt bij de behandeling van diffuus grootcellig B-cellymfoom. Sommige daarvan zijn nog niet beschikbaar op de markt maar worden wel in onderzoeksverband toegepast. Een voorbeeld van zo’n nieuw medicijn is axicabtagene ciloleucel (merknaam: Yescarta).

Wat is het beloop?

Diffuus grootcellig B-cellymfoom (DGBCL) is een ernstige ziekte. Ongeveer de helft van de mensen bij wie DGBCL wordt vastgesteld zal overlijden aan de aandoening.

De ernst van het beloop, en daarmee de levensverwachting is onder andere afhankelijk van de leeftijd van de patiënt, de mate van uitbreiding van de ziekte door het lichaam en de aanwezigheid van bepaalde afwijkingen in het DNA van de tumorcellen. Om die reden wordt meestal ook zogenaamd tumorgenetisch onderzoek gedaan. Hierbij wordt bepaald welke afwijkingen in het DNA van de tumorcellen aanwezig is.

Engelse vertaling

diffuse large B-cell lymphoma, DLBCL

Verder lezen / Referenties

Reacties van lotgenoten

Hieronder kun je reageren op dit artikel. Je kunt feedback geven op het artikel, vragen stellen en/of aanvullingen of adviezen geven. Andere lezers kunnen daar weer op reageren. Zo kan een levendige discussie ontstaan. Het is ook een manier om in contact te komen met andere mensen met diffuus grootcellig B-cellymfoom. Reacties worden niet automatisch gepubliceerd. Dit gebeurt nadat ze door de redactie van Simpto.nl gezien zijn. Daar kan soms enige uren overheen gaan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven