Delirium tremens

Bijgewerkt op 27 februari 2024

Wat is delirium tremens?

Delirium tremens is een ernstige aandoening die kan ontstaan bij mensen die verslaafd zijn aan alcohol en plotseling stoppen met het gebruik van alcohol. Andere namen voor deze aandoening zijn alcoholdelier en alcoholonttrekkingsdelier. Over het algemeen is de kans op het krijgen van de aandoening groter naarmate de alcoholverslaving langer bestaat.

Welke symptomen geeft het?

Delirium tremens kan leiden tot verschillende symptomen. Niet iedereen zal dezelfde klachten ondervinden. Symptomen die regelmatig voorkomen zijn:

  • gestoord bewustzijn
  • verwardheid
  • veranderd slaap-waak ritme
  • veranderd denken
  • veranderde waarneming

Hoe wordt de diagnose gesteld?

De diagnose wordt gesteld op grond van de klachten, het verhaal van de partner of andere personen uit de omgeving van de patiënt, en de bevindingen bij lichamelijk onderzoek. Eventueel kan de diagnose worden bevestigd door alcohol te geven of direct in de bloedbaan toe te dienen. De klachten verdwijnen dan meestal binnen enkele minuten.

Wat is de behandeling?

Een alcoholonttrekkingsdelier is een ernstige aandoening waarvoor opname in het ziekenhuis nodig is. Tijdens de opname worden vitale functies als hartslag en ademhaling gemonitored. Ook zal bloedonderzoek worden gedaan om te beoordelen of er sprake is van hypoglycemie (laag bloedsuiker gehalte) en/of een verhoogd creatine kinase (door spierafbraak).

Vaak is het nodig om de patiënt te kalmeren met medicijnen. Dit gebeurt vaak met benzodiazepinen. Bij ernstige onrust en/of psychotische verschijnselen wordt vaak een antipsychoticum als haloperidol gebruikt.

Bij een delier door onthouding van alcohol wordt in sommige landen ook gebruik gemaakt van het middel clomethiazol. Dit middel kan echter vervelende bijwerkingen geven, waaronder onderdrukking van de ademhaling (ademdepressie). Daarom mag het alleen onder strenge controle worden toegediend. In Nederland is het niet op de markt beschikbaar.

Wat is het beloop?

Delirium tremens is een ernstige aandoening. Zonder behandeling kan de aandoening leiden tot het overlijden van de patiënt. De klachten van een alcoholdelier houden meestal 3-5 dagen aan. Daarna treedt verbetering in. Sommige klachten, zoals slaapstoornissen en gevoelens van angst, kunnen langere tijd aanhouden. Een aantal van de patiënten zal na het doormaken van het alcoholdelier opnieuw verslaafd raken aan alcohol.

Engelse vertaling

delirium tremens

Duitse vertaling

Delirium tremens

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven