Darminfectie door Clostridium

Bijgewerkt op 26 november 2018 door Simpto.nl

Wat is de oorzaak?

Een darminfectie door Clostridium wordt veroorzaakt door de bacterie Clostridium difficile. Dit is een bacterie die zogenaamde ‘sporen’ vormt. Besmetting vindt plaats doordat deze sporen kunnen worden overgedragen van mens tot mens.

Gezonde mensen worden haast nooit ziek als ze met de Clostridium-bacterie besmet raken. De aandoening komt vooral voor bij mensen van wie de darmflora is aangetast door gebruik van antibiotica. Antibiotica tasten namelijk niet alleen de ziekmakende bacteriën aan maar vaak ook bacteriën die onderdeel uitmaken van onze normale darmflora. Hierdoor kan overgroei van Clostridium-bacteriën ontstaat. Behalve deze overgroei kunnen de Clostridium-bacteriën ook nog ziekmakende stofje aanmaken. Dit worden ’toxinen’ genoemd.

Welke klachten geeft het?

Een darminfectie door Clostridium bacteriën veroorzaakt vaak de volgende klachten (in afnemende frequentie):

Hoe wordt de diagnose gesteld?

Bij kijkonderzoek van de dikke darm (coloscopie) kunnen afwijkingen zichtbaar zijn die kunnen wijzen op een Clostridium-infectie. Om aan te tonen dat het daadwerkelijk om deze bacterie gaat is laboratoriumonderzoek nodig.

De diagnose wordt gesteld door de toxinen van de Clostridium-bacterie aan te tonen. Dat kan door de ontlasting op kweek te zetten en vervolgens te meten of zich toxinen vormen.

Wat is de behandeling?

Een darminfectie door Clostridium-bacteriën wordt behandeld met antibiotica. Middelen die over het algemeen goed werkzaam zijn tegen de Clostridium-bacterie zijn fidaxomicine en metronidazol.

Als er sprake is van dehydratie (uitdroging) moet extra vocht worden ingenomen. Dit kan met behulp van orale rehydratievloeistof (ORS).

Als de aandoening ontstaat door gebruik van antibiotica zal het staken hiervan vaak al verbetering van de klachten geven.

Er zijn aanwijzingen dat poeptransplantatie en gebruik van probiotica kunnen helpen voorkomen dat opnieuw een infectie optreedt.

Andere talen

Engelse vertaling

intestinal Clostridium difficile infection

Duitse vertaling

Darminfektion mit Clostridien

Synoniemen voor darminfectie door Clostridium zijn Clostridium difficile-geassocieerde diarree, Clostridium difficile-colitis, C. difficile infectie, infectie met Clostridium difficile, Clostridium difficile infectie, darminfectie met Clostridium difficile, CDI, Clostridium difficile-geassocieerde ziekte, CDAD.


Gepubliceerd door: Simpto.nl
Datum van publicatie: 26 november 2018
Auteur: Erwin Douwes
Laatst bijgewerkt op: 26 november 2018

Plaats een reactie