Darmafsluiting (ileus)

Bijgewerkt op 19 april 2022

Wat is een darmafsluiting (ileus)?

Ileus is een ernstige aandoening waarbij een belemmering van de passage van voedsel door de darm optreedt. Er is niet altijd sprake van een echte afsluiting. Soms is passage onmogelijk door ontbreken van de peristaltiek. Dit wordt een ‘paralytische ileus’ genoemd. Wanneer wel sprake is van een echte afsluiting van de darm spreekt men van een ‘mechanische ileus’. Er zijn vele oorzaken voor ileus.

Welke symptomen geeft het?

De volgende klachten treden op:

Wat is de oorzaak?

Er zijn verschillende oorzaken voor het optreden van een darmafsluiting. Ze kunnen worden onderverdeeld in:

  1. Oorzaken die gepaard gaan met een dusdanig sterke samenstrekking van de spieren van de darm dat geen voedsel meer kan passeren; voorbeelden zijn tabes dorsalis, loodvergiftiging, porfyrieën of angioneurotisch oedeem;
  2. Oorzaken die juist leiden tot het stilleggen van de spieren van de darm en dus de darmbewegingen (= peristaltiek) zodat voedsel niet wordt voortgestuwd; voorbeelden zijn peritonitis, galstenen of nierstenen, trombose van de mesenteriaalvaten, gebruik van sommige geneesmiddelen (bijv. morfine), chronisch nierfalen of sommige neurologische ziekten (bijv. multipele sclerose);
  3. Oorzaken die tot gevolgd hebben dat de darm verstopt raakt bijvoorbeeld door een tumor, grote darmpoliep, opeenhoping van ontlasting, sommige parasieten, galstenen, een ingeslikt voorwerp, volvulus, invaginatie of incarceratie;
  4. Oorzaken waarbij de darmwand van buiten wordt dichtgedrukt, bijvoorbeeld door verklevingen na een operatie, een buikwand- of littekenbreuk, een tumor van een ander orgaan.

Bij ouderen in de leeftijdsgroep van 65-75 jaar is een galsteen in ongeveer 25% van de gevallen de oorzaak van een afsluiting van de dunne darm. Verklevingen in de buikholte kunnen leiden tot darmafsluiting.

Afhankelijk van de oorzaak worden verschillende vormen van darmafsluiting onderscheiden, zoals bijvoorbeeld:

Welke complicaties zijn er?

Een gevaarlijke complicatie van darmobstructie is versterving van de darmwand. Dit kan leiden tot een darmperforatie. Een darmperforatie kan leiden tot ontsteking van het buikvlies (peritonitis).

Wat is de behandeling?

In de eerste instantie zal de behandeling bestaan uit het leeghalen van de maag via een maagsonde, stoppen met eten, vochtbalans in de gaten houden. Als dit binnen 24 uur niet leidt tot een verbetering dan is in de meeste gevallen een operatie noodzakelijk om de oorzaak van de afsluiting op te heffen.

Synoniemen

Andere namen voor darmafsluiting zijn afsluiting van de darm, ileus, darmobstructie, en obstructie van de darm.

Engelse vertaling

ileus

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven