Wat is COVID-19?

COVID-19 is de naam die de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) heeft gegeven aan het ziektebeeld dat ontstaat door infectie met het Wuhan-virus. Dit virus is een nieuw coronavirus. Inmiddels heeft COVID-19 geleid tot een pandemie.

Wat is de oorzaak?

COVID-19 wordt veroorzaakt door een nieuw type coronavirus. Dit virus wordt voorlopig SARS-coronavirus-2 of SARS-CoV-2 genoemd, waarbij SARS staat voor severe acute respiratory syndrome.

Besmetting van mens op mens vindt voornamelijk plaats door overdracht van het virus via minuscule druppeltjes die bij hoesten en niezen in de lucht komen.

Welke symptomen geeft het?

COVID-19 kan tot de volgende klachten en verschijnselen leiden:

Ernstige gevallen kunnen leiden tot respiratoire insufficiëntie, nierfalen en kleine stolseltje (microtrombi) in de bloedvaten van de longen. Naar schatting overlijdt ongeveer 1-2% van de mensen die een besmetting met het nieuwe coronavirus oploopt.

Hoe besmettelijk is het?

Coronavirus-infecties zijn zeer besmettelijk. Voorheen werd gedacht dat het virus alleen kon worden overgedragen door mensen met klachten als hoesten en niezen. Het lijkt er nu echter op dat het virus ook kan worden overgedragen door mensen die besmet zijn maar nog geen klachten hebben.

Hoe wordt de diagnose gesteld?

De diagnose wordt gesteld door aantonen van virus-DNA in de keel van de patiënt. Hiervoor wordt met een wattenstokje slijm afgenomen uit de keel. Aantonen van het virus-DNA gebeurt met PCR (polymerase chain reaction).

Met een andere test kan worden bepaald of er antistoffen tegen het virus in het bloed aantoonbaar zijn. Mensen die besmet zijn (geweest) met het coronavirus zullen hierop positief testen. Dat betekent dat bij hen antistoffen tegen het virus aanwezig zijn.

Wat is de behandeling?

Veel mensen met COVID-19 hebben een milde vorm van de besmetting. Bij hen is behandeling vaak niet nodig. Wel moeten zij contact met anderen vermijden. Mensen die erger ziek zijn worden opgenomen in het ziekenhuis. Bij hen zal regelmatig slagaderlijk bloed worden geprikt. In slagaderlijk bloed worden de zogenaamde bloedgassen bepaald. Naar aanleiding van de uitslagen van dit onderzoek kan worden beoordeeld of in de longen de opname van zuurstof in gevaar komt. Als dat het geval is kan het nodig zijn om de patiënt te beademen. Dit gebeurt op de intensive-care afdeling (IC).

Mensen met een ernstige vorm van COVID-19 worden vaak ook behandeld met geneesmiddelen. Het gaat dan om chloroquine en bepaalde antivirale middelen, zoals Kaletra (lopinavir/ritonavir). Chloroquine is een middel tegen malaria. Het blijkt echter ook werkzaam te zijn tegen virusinfecties.

Bij ernstig zieke patiënten is vaak sprake is van kleine stolseltjes (microtrombi) in de bloedvaten van de longen. Zij krijgen daarom vaak bloedverdunners, zoals LMW-heparines, toegediend.

Preventie

Wat kun je zelf doen om verspreiding te voorkomen?

  • Vermijd contact met patiënten met COVID-19
  • Vermijd grote groepen mensen
  • Houd afstand van andere mensen, minimaal anderhalve meter
  • Was je handen regelmatig
  • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
  • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze na gebruik direct weg
  • Blijf op geruime afstand (>2 meter) van mensen die hoesten en/of niezen

Vaccinatie

Inenting tegen coronavirus-infectie is momenteel nog niet mogelijk. Er wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een vaccin tegen het virus. Wel wordt momenteel onderzocht of het zogenaamde BCG-vaccin kan helpen om weerstand op te bouwen tegen het coronavirus.

Verder lezen / Referenties

Voor onafhankelijke franstalige informatie over COVID-19 verwijzen wij naar LE COVID19 POUR LES INTELLIGENTS QUI S’IGNORENT.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *