Chylothorax

Wat is een chylothorax?

Chylothorax is een zeldzame aandoening waarbij lymfevocht in de borstholte lekt. Er ontstaat dan een ophoping van lymfe in de borstholte. Dit kan verschillende klachten geven, zoals bijvoorbeeld kortademigheid en/of een versnelde hartslag.

Oorzaken chylothorax

Er zijn verschillende aandoeningen en omstandigheden die tot een chylothorax kunnen leiden. Hieronder staan ze genoemd.

 • Verwonding aan de ductus thoracicus, bijvoorbeeld na een letsel aan de borstkas
 • Beknelling van de ductus thoracicus, bijvoorbeeld door een gezwel in de borstholte
 • Als complicaties van een operatie in de borstkas, bijvoorbeeld:
  • operatie aan de slokdarm
  • hartoperatie
  • operatie aan de longen

Symptomen chylothorax

Een chylothorax kan ertoe leiden tot longen en hart onder druk komen te staan. Dat kan leiden tot kortademigheid en versnelling van de hartslag.

Behandeling chylothorax

Er zijn verschillende mogelijkheden voor de behandeling van chylothorax. Hieronder worden ze genoemd.

 • Drainage van melkachtig vocht (lymfevocht) vanuit de pleuraholte door middel van een punctie;
 • Aanleggen van een verbinding tussen de pleuraholte en de buikholte, zodat lymfevocht kan afvloeien naar de buikholte;
 • Vastplakken van de beide pleurabladen (borstvlies en longvlies) aan elkaar, zodat zich geen vocht kan ophopen tussen beide vliezen; deze ingreep wordt ‘pleurodese‘ genoemd;
 • Embolisatie van de ductus thoracicus, waarbij deze wordt afgesloten zodat geen lymfevocht meer kan passeren.

Ook het geneesmiddel octreotide wordt soms gebruikt bij de behandeling van chylothorax.


Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *