Wat is chronische bronchitis?

Chronische bronchitis is een vaak voorkomende en langdurige ontsteking van de bronchiën. Bronchiën zijn aftakkingen van de luchtpijp. Ingeademde lucht wordt via de luchtpijp, door de bronchiën, naar de longblaasjes geleid.

Chronische bronchitis en longemfyseem worden samen vaak COPD genoemd. COPD is een afkorting van de engelse term ‘Chronic Obstructive Pulmonary Disease’, oftewel chronisch obstructieve longziekte.

Wat is de oorzaak?

Chronische bronchitis wordt meestal veroorzaakt door bacteriën. Vaak echter begint een infectie van de bronchiën door een virus. Doordat aantasting van het slijmvlies van de bronchiën door de virussen kunnen de bacteriën een tweede infectie veroorzaken.

De belangrijkste risicofactor voor het krijgen van chronische bronchitis is roken. Roken tast het slijmvlies van de luchtwegen aan. De afweer tegen infecties wordt hierdoor minder. Zo kunnen virussen en bacteriën makkelijker een infectie veroorzaken bij mensen die roken.

Hoe vaak komt het voor?

Chronische bronchitis komt voor bij 10-20 op de 1.000 personen.

Welke symptomen?

De volgende klachten kunnen voorkomen:

  • hoesten
  • ophoesten van (veel) slijm; het slijm is meestal geel-groen van kleur
  • kortademigheid

Hoe wordt de diagnose gesteld?

Meestal zal de arts op grond van de aanhoudende klachten de diagnose stellen. Soms zal aanvullend onderzoek worden gedaan om andere oorzaken van de aanhoudende klachten uit te sluiten.

Wat is de behandeling?

De behandeling is afhankelijk van de oorzaak. Zo kan een hardnekkige bronchitis die wordt veroorzaakt door bacteriën worden behandeld met antibiotica.

Engelse vertaling

chronic bronchitis


Gepubliceerd door: Simpto.nl
Datum van publicatie: 9 januari 2017
Auteur: Erwin Douwes
Laatst bijgewerkt op: 9 januari 2017

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *