Capnothorax

Bijgewerkt op 19 mei 2023

Wat is een capnothorax?

Capnothorax is een aandoening waarbij koolstofdioxide (CO2) zich ophoopt in de pleuraholte (ruimte tussen het borstvlies en het longvlies).

Welke oorzaken zijn er?

Een capnothorax ontstaat meestal als tijdens een kijkoperatie van de buik (laparoscopie) de buikholte wordt opgeblazen met koolstofdioxide. Dit gebeurt om de ingreep voor de chirurg makkelijker te laten verlopen. De koolstofdioxide kan echter vanuit de buikholte via verschillende kanaaltjes naar de borstholte of pleuraholte doorsijpelen. Als op die manier een grotere hoeveelheid koolstofdioxide in de pleuraholte terechtkomt ontstaat een capnothorax.

Hoe wordt de diagnose gesteld?

De ophoping van koolstofdioxide is zichtbaar op een röntgenfoto als een klaplong (pneumothorax). Een capnothorax is eigenlijk ook een vorm van klaplong waarbij geen lucht maar koolstofdioxide zich ophoopt in de pleuraholte.

Referenties

  • P Krijtenburg ea, ‘Capnothorax na diagnostische laparoscopie’, Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde 2015; 159(43): p. 1845-1847.
Scroll naar boven