Burnout

Bijgewerkt op 17 maart 2024

Wat is burnout?

Burnout – ook burn-out of burnout syndroom – is een zeer vaak voorkomende aandoening die gekenmerkt wordt door ernstige oververmoeidheid door de situatie op het werk. Naar schatting vier procent van de werkende bevolking in Nederland lijdt aan burnout.

Bij wie?

Voorheen leek de aandoening vaker voor te komen bij mensen boven de 40 jaar. Tegenwoordig komen burnout klachten ook vaak bij mensen onder de 40 jaar voor.

Wat is de oorzaak?

Burnout wordt vaak gezien bij mensen die zeer toegewijd hun werk verrichten (perfectionisten, idealisten), die vaak overuren maken en bij wie weinig afwisseling in het werk is. De aandoening komt vooral voor bij mensen in het onderwijs en in de gezondheidszorg. Factoren die verder een rol kunnen spelen zijn gebrek aan respect en zelfzeggenschap, financiële onzekerheid, toenemende werkdruk, ‘gevangen’ zitten tussen de eisen van de baas en de wensen van ondergeschikten, angst voor fouten en conflicten, of steeds klaar moeten staan voor anderen. Naast zaken die op het werk spelen zijn er natuurlijk andere psychische invloeden die een rol kunnen spelen en die met name voorkomen in de betreffende levensfase. Voorbeelden hiervan zijn echtscheiding of andere relatieproblemen, kinderen het huis uit, en lichamelijke achteruitgang.

Welke symptomen geeft het?

Kenmerkend voor burn-out zijn de volgende klachten / kenmerken:

  • ernstige oververmoeidheid, oftewel het gevoel helemaal ‘leeg’ en ‘op’ te zijn.
  • moeite zich te ontspannen.
  • afstandelijkheid van werk en naaste omgeving; dit kan leiden tot een cynische, negatieve en/of onverschillige houding ten opzichte van het werk.
  • negatief oordeel over de eigen prestatie; men heeft het gevoel niet meer naar behoren te functioneren en geen waardevolle dingen meer te bereiken in het werk.

Verder kunnen nog een groot scala aan andere klachten voorkomen die minder kenmerkend voor deze aandoening zijn, bijvoorbeeld gejaagdheid.

Mensen met burnout werken bovengemiddeld hard en zijn buitengewoon toegewijd aan hun werk. Bovendien hebben ze een meer dan gemiddeld verantwoordelijkheidsbesef ten opzicht van hun werk, en neigen ze vaak naar perfectionisme.

Mensen die te maken hebben met ‘burn-out’ melden zich vrij vaak ziek. Van degenen die zich vaak ziek melden zal een groot deel in de WAO terecht komen.

Hoe wordt de diagnose gesteld?

De mate van burn-out kan worden gemeten met behulp van speciale vragenlijsten. Een voorbeeld van een dergelijke vragenlijst is de ‘Maslach Burn-out Inventory’, waarvan ook een Nederlandstalige versie bestaat.

Wat is de behandeling?

Deze aandoening kan het beste worden behandeld door klinisch psychologen en psychiaters bij gespecialiseerde klinieken. De aandoening wordt behandeld met stressmanagement technieken en ontspanningstechnieken, zoals yoga en meditatie.

Synoniemen

Andere namen voor burnout zijn burn-out syndroom , overspannenheid, overwerkt zijn, ‘opbranden’, ‘opgebrand zijn’, psychische overbelasting, emotionele stress, werkstress, en managersziekte.


Reacties van lotgenoten

Hieronder kun je reageren op dit artikel. Je kunt feedback geven op het artikel, vragen stellen en/of aanvullingen of adviezen geven. Andere lezers kunnen daar weer op reageren.

Om spam tegen te gaan worden reacties niet automatisch gepubliceerd. Dit gebeurt nadat ze door de redactie van Simpto.nl gezien zijn. Daar kan soms enige uren overheen gaan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven