Brucellose

Bijgewerkt op 1 mei 2022

Wat is brucellose?

Brucellose is een infectieziekte die wordt veroorzaakt door de Brucella-bacterie. De ziekte komt voornamelijk voor bij dieren, maar ook de mens kan soms besmet raken. Brucellose is een besmettelijke ziekte. Artsen die bij iemand de diagnose brucellose stellen moeten dit melden bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg. De ziekte wordt ook ‘Maltakoorts’ of ‘ziekte van Bang’ genoemd.

Wat is de oorzaak?

De ziekte wordt veroorzaakt door infectie met de Brucella-bacterie. Er zijn verschillende soorten Brucella-bacteriën. Bij de mens is Brucella melitensis meestal de veroorzaker van de ziekte. Mensen kunnen besmet raken door het drinken of eten van ongepasteuriseerde zuivelproducten. Ook kunnen mensen die beroepshalve met dieren (vooral geiten) te maken hebben besmet raken, bijvoorbeeld vee-artsen of medewerkers van een slachterij.

Hoe vaak komt ’t voor?

Brucellose is bij mensen een zeldzame ziekte. In Nederland komt de ziekte niet of nauwelijks voor, maar in andere delen van Europa – bijvoorbeeld het Middellandse Zee-gebied – komt de ziekte nog wel voor.

Welke symptomen geeft het?

De onderstaande symptomen kunnen voorkomen.

Hoe wordt de diagnose gesteld?

De diagnose wordt meestal gesteld door het aantonen van de bacterie in een bloedkweek. Hierbij wordt bloed of beenmerg afgenomen en ‘op kweek gezet’ om te kijken of de Brucella-bacterie erin groeit. De diagnose kan ook worden gesteld met behulp van serologisch onderzoek: aantonen van antistoffen tegen de Brucella-bacterie.

Wat is de behandeling?

De ziekte wordt behandeld met antibiotica. Antibiotica die worden gebruikt zijn doxycyclinerifampicinestreptomycine en trimethoprim-sulfamethoxazol.

Engelse term

brucellosis, Malta fever

ICD-10 code

A23

Scroll naar boven