Bronchospasme

Wat is bronchospasme?

Bronchospasme betekent verkramping van de spiertjes in de wand van de luchtwegen (luchtpijp en bronchiën). De luchtwegen worden hierdoor nauwer. Ademen wordt hierdoor moeilijker. Het gevolg is kortademigheid en vaak ook een piepende ademhaling. De meest voorkomende oorzaken voor het optreden van bronchospasmen zijn astma en gebruik van bepaalde geneesmiddelen. Ook overgevoeligheid (allergie) kan leiden tot bronchospasme.

Oorzaken bronchospasme

Bronchospasme ontstaat doordat de spiertjes in de wand van de luchtwegen zich samentrekken. De luchtwegen vernauwen hierdoor. Ook kan tegelijkertijd een ontstekingsreactie in het slijmvlies van de luchtwegen optreden. Het slijmvlies kan hierdoor opzwellen, en meer slijm kan worden gevormd. Dat leidt tot verdere vernauwing van de luchtwegen.

De vernauwing van de luchtwegen maakt het moeilijker om te ademen. Het gevolg is dat minder zuurstof kan worden opgenomen in het bloed. Als reactie daarop zal de ademhaling versnellen. Er ontstaat een gevoel van kortademigheid, of zelfs ademnood. Door de toename van het slijm in de luchtwegen kan ook een hoestprikkel ontstaan.

De meest voorkomende oorzaken zijn astma en gebruik van bepaalde geneesmiddelen. Voorbeelden van geneesmiddelen waarvan bekend is dat ze bronchospasmen kunnen geven zijn:

Welke symptomen geeft het?

Bronchospasme kan leiden tot de volgende klachten:

 • kortademigheid
  • soms zelfs ademnood
 • piepende ademhaling
 • hoesten
  • soms met het ophoesten van slijm
 • verlaagd zuurstof gehalte in het bloed (hypoxemie)

Wat is de behandeling?

De behandeling bestaat uit (1) het wegnemen van de oorzaak en (2) gebruik van geneesmiddelen die de luchtwegen verwijden.

Wegnemen oorzaak

In eerste instantie zal de arts willen weten wat de oorzaak van de bronchospasme is. Dan kan namelijk de oorzaak weggenomen worden. Dus als de bronchospasme wordt veroorzaakt door een geneesmiddel kan de behandelend arts besluiten het geneesmiddel te staken en eventueel te vervangen door een alternatief middel.

Luchtwegverwijders

Er zijn verschillende geneesmiddelen die de luchtwegen verwijden. Voorbeelden van dergelijke luchtwegverwijders zijn:

Andere talen

Engelse vertaling

bronchospasm, bronchial spasm

Duitse vertaling

Bronchospasmus


Gepubliceerd door: Simpto.nl
Datum van publicatie: 3 april 2018
Auteur: Erwin Douwes
Laatst bijgewerkt op: 3 april 2018

1 Comment

 1. ec heuvel
  04/07/2018 @ 10:26

  prettig dit gelezen te hebben; ik (moet) pradaxa gebruiken, en royal gebruik van paracetamol tegen artrosepijn wordt me aangeraden: de bronchospasmen kwamen, hebben tot grote consternatie,ik kreeg “pufjes”van de longarts, maar parcetamol en pradaxa zijn gebleven…dat zou toch echt beter nagekeken moeten worden: ik ben ineens astma-patient geworden zonder astma echt ooit te hebben gehad…..tja….

  Reply

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *