Blastomycose

Wat is blastomycose?

Blastomycose is een zelfzame infectieziekte die wordt veroorzaakt door een schimmel. Mensen raken besmet door inademing van de schimmel. Dan kan blastomycose van de longen (pulmonale blastomycose) ontstaan. Bij mensen met een verminderde weerstand kan de schimmel zich verder door het lichaam verspreiden. Dan wordt gesproken van gegeneraliseerde blastomycose.

Wat is de oorzaak?

Blastomycose wordt veroorzaakt door de schimmel Blastomyces dermatitidis. Deze schimmel komt voor in de grond, maar ook in rottende bladeren en rottend hout. De schimmel komt in het menselijk lichaam terecht door inademing van de sporen van de schimmel. De gistvorm van de schimmel nestelt zich in de longen. Via de longen kan de schimmel echter ook in het bloed terechtkomen. Via het bloed kan de schimmel zich vervolgens door het hele lichaam verspreiden. Zo kan een infectie ontstaan in de huid, het skelet, de hersenen, de prostaat etc.

Waar komt het voor?

Blastomycose komt vooral voor in Noord-Amerika. In Nederland is de ziekte zeldzaam. Het komt alleen voor als importziekte.

Hoe vaak komt het voor?

Blastomycose wordt jaarlijks in Nederland zo’n 10-20 keer vastgesteld. Dat is vrijwel altijd bij mensen die afkomstig zijn uit Noord-Amerika (Verenigde Staten of Canada).

Welke symptomen geeft het?

Pas 1-3 maanden na besmetting kan blastomycose ziekteverschijnselen geven. Ongeveer de helft van de mensen die besmet raken krijgt helemaal geen symptomen. Bij de andere helft kunnen de volgende symptomen optreden:

Hoe wordt de diagnose gesteld?

Omdat de ziekte zo zeldzaam is zal de arts niet snel denken aan de mogelijkheid van blastomycose. De combinatie van klachten en een recent verblijf in de bossen in de Verenigde Staten of Canada kunnen de arts op het juiste spoor zetten. Vervolgens zal bloedonderzoek helpen bij het stellen van de diagnose.

Welke behandeling?

Blastomycose wordt behandeld met antischimmelmiddelen (antimycotica). Middelen die vaak worden voorgeschreven bij de behandeling van deze aandoening zijn amfotericine B en itraconazol.

Wat is het beloop?

Ongeveer de helft van de mensen die besmet raken krijgt helemaal geen klachten. De andere helft krijgt wel klachten, waarvan een deel ernstige klachten. Dat zijn vooral mensen die om één of andere reden (ziekte, gebruik van immunosuppressiva etc.) een verminderde weerstand hebben. Bij hen kan de ziekte dodelijk verlopen.

Engelse vertaling

blastomycosis

Plaats een reactie