Bijnierinfarct

Bijgewerkt op 21 oktober 2023

Wat is een bijnierinfarct?

Een bijnierinfarct is een zeldzame aandoening waarbij de bijnier afsterft door een gestoorde toevoer van zuurstofrijk bloed. Ons lichaam bevat twee bijnieren, een linker en een rechter. Ze maken verschillende hormonen aan, waaronder cortisol. Als slechts één bijnier is aangetast wordt gesproken van een eenzijdig of unilateraal bijnierinfarct. Als beide bijnieren zijn aangetast wordt gesproken van een dubbelzijdig of bilateraal bijnierinfarct. In het laatste geval ontstaat een zogenaamde bijnierinsufficientie, oftewel uitval van de werking van de bijnieren.

Welke oorzaken zijn er?

Bijnierinfarcten kunnen ontstaan als een bloedstolsel de slagader naar de bijnier afsluit, of als een bloeding optreedt in de bijnier. In beide gevallen komt de doorbloeding van de bijnier tot stilstand en zal de bijnier afsterven. De kans daarop is verhoogd bij mensen met een bloedstollingsstoornis, zoals bijvoorbeeld bij antifosfolipidsyndroom.

Welke symptomen geeft het?

Een bijnierinfarct kan de volgende symptomen en ziekteverschijnselen geven:

  • buikpijn
  • pijn in de zij
  • misselijkheid
  • braken

Hoe wordt de diagnose gesteld?

De diagnose kan worden gesteld met behulp van beeldvormend onderzoek. Op een CT-scan of MRI-scan van de buik is de bijnier vergroot. Ook is het aspect vaak anders dan bij een gezonde bijnier.

Wat is de behandeling?

Als het bijnierinfarct door een stolsel (trombose) wordt veroorzaakt zal worden behandeld met antistollingsmiddelen (anticoagulantia). Dit helpt voorkomen dat ook een infarct in de andere bijnier ontstaat.

Engelse vertaling

adrenal infarction

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven