Kaakholteontsteking

Bijgewerkt op 16 mei 2024

Wat is kaakholteontsteking

Kaakholteontsteking is een ontsteking van de kaakholte. De kaakholte is één van de neusbijholten. De aandoening komt vaak voor en kan verschillende klachten geven. Deze pagina geeft informatie over oorzaken, symptomen, diagnose, complicaties en behandeling van kaakholteontsteking.

De medische term voor een ontsteking van de kaakholte is sinusitis maxillaris. Naar gelang de duur van de klachten wordt onderscheid gemaakt tussen een acute sinusitis maxillaris en een chronische sinusitis maxillaris.

Wat is de oorzaak?

Kaakholteontsteking ontstaat meestal na een verkoudheid. Door de verkoudheid zwelt het slijmvlies in de neus. Dit zorgt ervoor dat de afvoergang van de kaakholte verstopt raakt. Slijm in de kaakholte kan dan niet meer afvloeien naar de neusholte. Bacteriën die zich in de kaakholte bevinden krijgen zo de kans om zich te vermenigvuldigen en een infectie te veroorzaken: kaakholteontsteking.

Ook kan kaakholteontsteking ontstaan door een infectie van bijv. een tandwortel. In dat geval is er al een ontsteking in of rondom het gebit. Als deze ontsteking niet of onvoldoende wordt behandeld kan deze uitbreiden naar de omliggende weefsels. Zo kan bij een infectie in de bovenkaak de ontsteking uitbreiden naar boven, met als gevolg kaakholteontsteking.

Ten slotte kan een ontsteking van de kaakholte ontstaan door een gezwel in de neusholte, bijvoorbeeld een neuspoliep. De poliep sluit het afvoerkanaal van de kaakholte af zodat geen slijm meer kan afvloeien uit de kaakholte. Net als bij verkoudheid of allergie ontstaat dan vaak een ophoping van slijm waarin bacteriën gaan groeien. Dit leidt tot een ontsteking van de kaakholte.

Welke symptomen geeft het?

Klachten die op kunnen treden bij kaakholteontsteking zijn:

Hoe wordt de diagnose gesteld?

De arts kan vermoeden dat er sprake is van kaakholteontsteking op grond van de klachten en bevindingen bij lichamelijk onderzoek. Bij lichamelijk onderzoek kan kloppen op de kiezen van het bovengebit pijnlijk zijn. Ook kan druk midden onder de oogkas gevoelig zijn.

De diagnose wordt meestal bevestigd met een röntgenfoto. Op de röntgenfoto hieronder is duidelijk een vloeistofspiegel zichtbaar in de rechter kaakholte (witte pijl, links op de foto). Dit duidt op slijm en pus in de verstopte kaakholte. De andere kaakholte is ‘schoon’. De ontsteking beperkt zich hier dus tot de rechter kaakholte.

kaakholteontsteking
vloeistofspiegel in de kaakholte

Wat is de behandeling?

Wat kan ik zelf doen?

Bij kaakholteontsteking zijn er een aantal dingen die je zelf kunt doen:

  • Stomen: Door te ‘stomen’ wordt het slijm in de neusholte minder taai. Dit helpt het afvloeien van slijm en pus uit de kaakholte en bevordert daardoor genezing.
  • Neusdruppels of neussprays: Hiermee neemt de zwelling van het neusslijmvlies af waardoor de kaakholte ‘ontstopt’ raakt. Dit verbetert het afvloeien van slijm en pus uit de kaakholte en bevordert genezing.

Wat kan de dokter doen?

BEHANDELING KAAKHOLTEONTSTEKING DOOR DE HUISARTS

Als de klachten binnen 10 dagen niet verbeteren of als u zich ongerust maakt is het verstandig om de huisarts te bezoeken. De huisarts kan beoordelen of er inderdaad sprake is van een kaakholteontsteking en kan eventueel antibiotica voorschrijven. Over het algemeen zijn huisartsen terughoudend met het voorschrijven van antibiotica bij bijholteontsteking. Het is namelijk nooit goed aangetoond dat antibiotica daadwerkelijk een gunstig effect hebben.

Verder zal de huisarts beoordelen of het noodzakelijk is om door te verwijzen naar een KNO-arts.

BEHANDELING KAAKHOLTEONTSTEKING DOOR DE KNO-arts

Als bovengenoemde behandelingen niet helpen werd tot voor kort een traditionele kaakspoeling verricht door de KNO-arts (Keel-, Neus- en Oor-arts). Bij een kaakspoeling wordt de kaakholte schoongespoeld door deze via de neus aan te prikken. Tegenwoordig wordt dit gedaan via een kijkoperatie. Dit wordt een ‘endoscopische sinusoperatie‘ genoemd.

Engelse vertaling

maxillary sinusitis

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven