Barotrauma van het oor

Bijgewerkt op 26 september 2023

Wat is barotrauma van het oor?

Barotrauma van het oor is een aandoening van het oor die wordt veroorzaakt door een verschil in luchtdruk tussen de buitenkant en de binnenkant van het trommelvlies. Met andere woorden, een verschil in luchtdruk tussen de uitwendige gehoorgang en het middenoor. Hierdoor ontstaan klachten als een gevoel van druk in het oor en slechter horen.

Welke oorzaken zijn er?

Barotrauma van het oor komt regelmatig voor bij duikers. Tijdens het duiken neemt de druk in de uitwendige gehoorgang toe. Hierdoor komt druk op het trommelvlies te staan. Dit kan worden opgeheven door te ‘klaren’. Daarbij wordt door slikken of het uitvoeren van de zogenaamde valsalva manoeuvre de druk aan beide kanten van het trommelvlies weer gelijk. Als de duiker onvoldoende klaart ontstaat een drukverschil. Dat kan optreden als de zogenaamde buis van Eustachius niet goed doorgankelijk is. Lucht kan dan niet goed passeren door de buis van Eustachius.

Welke symptomen geeft het?

Door een verhoogde druk in de uitwendige gehoorgang ten opzichte van het middenoor wordt het trommelvlies naar binnen gedrukt. Dit kan tot verschillende klachten en ziekteverschijnselen leiden, waaronder:

Als bij duikers de verhoogde druk leidt tot scheuren van het trommelvlies zal dit leiden tot draaiduizeligheid (vertigo). Dit kan leiden tot misselijkheid en braken. Het risico hiervan is dat de duiker zich verslikt in water of braaksel. Dit kan tot levensbedreigende situaties leiden.

Engelse vertaling

ear barotrauma

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven