Auto-brouwerij syndroom

Bijgewerkt op 22 april 2024

Wat is het auto-brouwerij syndroom?

Het auto-brouwerij syndroom is een zeldzame aandoening waarbij met de voeding ingenomen koolhydraten (suikers) in de darm worden vergist tot alcohol. Dit gebeurt door bepaalde bacteriën en schimmels die zich in de darmen bevinden. Vergisting (fermentatie) is een chemisch proces waarbij gisten en sommige bacteriën suikers (koolhydraten) omzetten in alcohol, CO2 en andere stofjes.

Het auto-brouwerij syndroom wordt soms aangevoerd als verkeersdeelnemers worden aangeklaagd vanwege een te hoog alcoholpromillage in het bloed.

Wat is de oorzaak?

Verschillende factoren kunnen een rol spelen bij het ontstaan van het auto-brouwerij syndroom. Zo kunnen langdurig gebruik van antibiotica, koolhydraatrijke voeding, bepaalde ziekten (waaronder suikerziekte), en erfelijke factoren een rol spelen bij het ontstaan van de aandoening. Bij erfelijke factoren gaat het om een aangeboren tekort aan het enzym aldehyde dehydrogenase.

De bovengenoemde factoren dragen bij tot verandering van de darmflora. Dat is het geheel aan micro-organismen in de darmen. Bij mensen met het auto-brouwerij syndroom is vaak sprake aan een overmaat aan bepaalde gisten en bacteriën in de darmen. Het gaat om soorten als Saccharomyces cerevisiae, S. boulardii, Candida albicans, C. tropicalis, C. krusei, C. glabrata, C. kefyr, C. parapsilosis, Klebsiella pneumoniae, en Enterococcus faecium. Deze organismen zijn in staat om suikers (koolhydraten) te vergisten. Hierbij ontstaat alcohol. Dit wordt in de dunne darm opgenomen in het bloed. Zo zal het alcohol gehalte van het bloed toenemen.

Welke symptomen geeft het?

Het auto-brouwerij syndroom leidt tot een verhoging van het alcohol gehalte in het bloed. Dit kan leiden tot symptomen die passen bij dronkenschap.

Engelse vertaling

auto-brewery syndrome, gut fermentation syndrome, endogenous ethanol fermentation or drunkenness disease

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven