Apenpokken

Wat is apenpokken?

Apenpokken is een ziekte die wordt veroorzaakt door infectie met een virus, het apenpokkenvirus. Deze infectieziekte komt vooral in Afrika voor, maar is in Europa zeldzaam. Infectie met apenpokkenvirus werd in 1958 voor het eerst ontdekt bij een aap. Vandaar de naam ‘apenpokken’.

Apenpokken is een meldingsplichtige ziekte en valt onder de categorie A-ziekten. Dat betekent dat als een arts het vermoeden heeft van een nieuwe besmetting dit direct bij de gezondheidsautoriteiten dient te worden gemeld. Dan kunnen maatregelen worden genomen om verdere verspreiding van de aandoening te voorkomen.

Hoe vaak komt het voor?

Apenpokken komt vooral in West- en Midden-Afrika voor. In Nederland komt deze virusinfectie haast niet voor. In mei 2022 zijn een aantal besmettingen gemeld. Als de aandoening in Nederland voorkomt is dat meestal bij iemand die op reis naar een ander land besmet is geraakt.

Mensen die in het verleden ingeënt zijn tegen pokken zijn beter beschermd tegen infectie met het apenpokkenvirus dan mensen die niet zijn ingeënt. Het apenpokkenvirus lijkt namelijk sterk op het pokkenvirus. Dat betekent dat het lichaam na besmetting al klaar is om antistoffen tegen het virus aan te maken.

Wat is de oorzaak?

Het apenpokkenvirus komt voor bij knaagdieren. Soms gaat het virus over op mensen. Dat kan door contact via de slijmvliezen of beschadigde huid, bijvoorbeeld na een krab door een kat. Meestal zo’n 10 dagen na besmetting ontstaan symptomen. De symptomen die optreden na een besmetting zijn vaak mild.

Welke symptomen geeft het?

Apenpokken kan leiden tot koorts, koude rillingen, hoofdpijn, spierpijn, moeheid, het gevoel zich niet lekker te voelen (malaise) en huidafwijkingen. De huidafwijkingen bestaan uit vlekjes die overgaan in blaasjes. De blaasjes kunnen pus bevatten (puistjes). Ze drogen in waarna korstjes overblijven. Verder kunnen bultjes voelbaar zijn in de lies, oksel, nek of hals. Dat zijn gezwollen lymfeklieren. Artsen spreken in dat geval van lymfadenopathie.

Hoe wordt de diagnose gesteld?

De diagnose kan worden gesteld door het apenpokkenvirus in blaasjesvocht van een huidafwijking aan te tonen.

Wat is de behandeling?

Wanneer een verdenking is op apenpokken is het van belang om thuis in isolatie te gaan. Dit is om besmetting van andere personen te voorkomen. De isolatie duurt tot het moment dat de patiënt niet meer besmettelijk is. Dat is wanneer de huidafwijkingen volledig genezen zijn.

Synoniemen

infectie met het apenpokkenvirus, monkeypox

Engelse vertaling

monkeypox

Verder lezen / Referenties

Plaats een reactie