Aneurysma arteria poplitea

Bijgewerkt op 15 juli 2023

Wat is een aneurysma van de arteria poplitea?

Een aneurysma van de arteria poplitea is een abnormale verwijding van de slagader in de knieholte (arteria poplitea). De oorzaak is vaak niet duidelijk. De verwijding ontstaat meestal heel geleidelijk. Vaak zijn er aanvankelijk geen klachten. Naarmate de verwijding groter wordt neemt de kans op klachten toe.

Wat is de oorzaak?

Er is meestal geen duidelijke oorzaak voor het ontstaan van een aneurysma. Wel zijn er bepaalde risicofactoren die maken dat de kans op het krijgen van een aneurysma verhoogd is.

Risicofactoren

Mensen met langer bestaande hypertensie hebben een verhoogd risico op het krijgen van een aneurysma. Hetzelfde geldt voor roken, aderverkalking en suikerziekte. Verder speelt erfelijke aanleg een rol. Als mensen in de directe familie een aneurysma hebben (gehad) is de kans om het te krijgen ook iets verhoogd.

Ten slotte is er een aantal zeldzame erfelijke ziekten waarbij een aneurysma van de slagader in de knieholte vaker voorkomt. Het gaat om ziektebeelden als:

Welke symptomen geeft het?

Verwijding van de knieslagader geeft aanvankelijk meestal geen klachten. Naarmate de verwijding toeneemt neemt ook de kans op klachten toe. De klachten komen soms aan beide benen voor.

De volgende klachten en ziekteverschijnselen kunnen voorkomen:

Complicaties die op kunnen treden zijn trombose in het aneurysma, trombosebeen (door druk op omliggende aders), ischemie van het been en lekkage van het aneurysma.

Hoe wordt de diagnose gesteld?

Vaak wordt een verwijde knieslagader per toeval ontdekt. Dat kan doordat je zelf een kloppende zwelling in je knieholte voelt. Ook kan het gebeuren dat de arts de kloppende zwelling voelt, bijvoorbeeld tijdens een routineonderzoek. Het komt ook voor dat een fysiotherapeut tijdens een behandeling de kloppende zwelling in de knieholte opmerkt. Ten slotte kan de aandoening ook bij toeval worden vastgesteld als vanwege een andere reden beeldvormend onderzoek van het been plaatsvindt.

De diagnose kan worden bevestigd met behulp van beeldvormend onderzoek. Op een echo of CT-scan is de verwijding van de knieslagader duidelijk zichtbaar. Datzelfde geldt voor angiografie, waarbij een rontgenfoto wordt genomen nadat contrastvloeistof in de slagader wordt gespoten.

Op de afbeelding hieronder is een verwijde slagader in de knieholte van een 60-jarige man zichtbaar op een echo van het been.

aneurysma van de arteria poplitea op een echo van het been – bron: Ashesh Ishwarlal Ranchod, Radiopaedia.org

Wat is de behandeling?

Een aneurysma van de arteria poplitea wordt behandeld door een vaatchirurg. Bij een geringe verwijding van de knieslagader zal meestal een afwachtend beleid worden gevoerd. Dat betekent dat nog niks gedaan wordt, maar dat wel regelmatige beeldvormend onderzoek zal plaatsvinden om de toename van de verwijding te vervolgen. Wanneer er sprake is van een flinke verwijding en/of een snelle toename van de verwijding zal meestal geopereerd worden. Hoe wijder de slagader wordt, des te groter de kans dat ie gaat lekken. Een operatie helpt voorkomen dat dit gebeurt.

Operatie

Over het algemeen wordt een verwijding van de knieslagader geopereerd als de diameter van het bloedvat groter is dan 3 cm. Het exacte afkappunt kan echter per patient en behandelend arts verschillen.

Er zijn verschillende manieren om een verwijde knieslagader te opereren. Soms is het mogelijk een buisje te plaatsen om de verwijding te overbruggen. Meestal zal het verwijde deel van de slagader worden vervangen. Dat kan met een bloedvat dat uit het eigen been wordt verwijderd en goed gemist kan worden. Ook kan de verwijding worden vervangen door een kunststof bloedvat.

Synoniemen

verwijde knieslagader, abnormale verwijding van de slagader in de knieholte, aneurysma in de knieholte, aneurysma knieholte, aneurysma knieslagader, aneurysma van de knieslagader, aneurysma arteria poplitea, verwijding van de knieslagader, verwijding van de arteria poplitea

Engelse vertaling

popliteal artery aneurysm

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven