Aneurysma van de aortawortel

Bijgewerkt op 15 juli 2023

Wat is een aneurysma van de aortawortel?

Een aneurysma van de aortawortel is een abnormale verwijding van de grote lichaamsslagader (aorta) op de plaats waar de aorta uit het hart ontspringt (aortawortel). Hierdoor kan de aortaklep vaak niet meer goed sluiten. Dit leidt tot een lekkende aortaklep (aortaklepinsufficientie). Dit kan symptomen veroorzaken.

Wat is de oorzaak?

Er is meestal niet een duidelijk aanwijsbare oorzaak. Wel kan sprake zijn van risicofactoren voor het ontstaan van een aneurysma, zoals:

Welke symptomen geeft het?

Een aneurysma van de aortawortel geeft meestal zelf geen klachten. Symptomen ontstaan pas als de verwijding van de aortawortel leidt tot lekkage van de aortaklep (aortaklepinsufficientie). Hierdoor kan op den duur hartfalen ontstaan. Dit kan leiden tot klachten als kortademigheid en zwelling van de enkels en de onderbenen (perifeer oedeem).

Hoe wordt de diagnose gesteld?

De diagnose kan worden gesteld met behulp van beeldvormend onderzoek. Op een echo van het hart is de verwijding aan de basis van de aorta meestal goed zichtbaar.

Wat is de behandeling?

Bij een geringe verwijding van de aortawortel zal meestal een afwachtend beleid worden gevoerd. Wel zal met enige regelmaat worden beoordeeld of de verwijding toeneemt. Een flinke verwijding van de aortawortel wordt geopereerd. Dit wordt gedaan om te voorkomen dat de aorta barst. Bij deze operatie wordt de aortawortel vervangen. Dit is een uitgebreide ingreep die door een hartchirurg wordt uitgevoerd.

Synoniemen

aortawortelaneurysma, abnormale verwijding van de aortawortel, aneurysma van het ascenderende deel van de thoracale aorta, verwijding aan de basis van de aorta

Engelse vertaling

aortic root aneurysm

Verder lezen / Referenties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven