Anafylactische shock

Bijgewerkt op 28 februari 2020

Wat is een anafylactische shock?

Een anafylactische shock is een zeldzame maar levensbedreigende overgevoeligheidsreactie. Meestal ontstaat een anafylactische shock na inname van voedingsmiddelen, insectenbeten, of geneesmiddelen. De aandoening leidt tot sterke verlaging van de bloeddruk, een opgezwollen gezicht en ademhalingsmoeilijkheden.

Wat is de oorzaak?

De meest voorkomende oorzaak van anafylactische reacties is voedselallergie, zoals bijvoorbeeld overgevoeligheid voor pinda’s. Andere voorbeelden van dergelijke stoffen zijn bepaalde voedingsmiddelen, geneesmiddelen (bijvoorbeeld penicilline allergie) of insectenbeten.

Een anafylactische shock ontstaat doordat allergenen in de bloedbaan komen. Hierdoor komt een grote hoeveelheid histamine vrij in de bloedbaan. Dit leidt tot sterke verwijding van de bloedvaten en daardoor een sterke daling van de bloeddruk. Als reactie daarop zal het hart vaak sneller gaan pompen. De hartslag gaat dus omhoog.

Welke klachten geeft het?

De klachten ontstaan minuten tot uren na contact met de stof waarvoor men overgevoelig is. De volgende klachten kunnen voorkomen:

  • Jeuk en rode verkleuring van de huid
  • Tintelend gevoel rondom de mond en in de keel (bij overgevoeligheid voor voedingsmiddelen)
  • Ernstige benauwdheid
  • Snelle hartslag (als reactie op de verlaagde bloeddruk)
  • Gevoel alsof the luchtwegen dichtgeknepen worden
  • Duizeligheid of een licht gevoel in het hoofd
  • Buikpijn
  • Misselijkheid en braken
  • Diarree

De klachten ontstaan minuten tot hooguit enkele uren na blootstelling aan de stof of het middel waarvoor men overgevoelig is.

Wat is het beloop?

Een anafylactische reactie is een ernstige, soms levensbedreigende aandoening. Vooral bij mensen met aanleg voor overgevoeligheidsreacties – zoals astma, voedselovergevoeligheid en eczeem – kan een anafylactische aandoening ernstig verlopen. Een anafylactisch reactie is levensbedreigend als ernstige benauwdheid en/of hartritmestoornissen en sterke daling van de bloeddruk (= hypotensie) optreden. Mensen met een anafylactische reactie krijgen het soms zo benauwd dat door het zware ademen een klaplong kan ontstaan.

Uit onderzoek is gebleken dat minder dan 2% van de kinderen die met een anafylactische reactie in het ziekenhuis terecht komen overlijdt. Bij ongeveer 6% van de kinderen komen de klachten na behandeling weer terug. Het terugkeren van de klachten gebeurt meestal binnen 24 uur na behandeling, maar kan soms tot 72 uur later nog voorkomen. Daarom worden mensen die een anafylactische reactie hebben gehad soms nog ter observatie opgenomen in het ziekenhuis.

Wat is de behandeling?

Medische behandeling is direkt noodzakelijk.

Een anafylactische reactie moet worden behandeld met een injectie met adrenaline. Over het algemeen werkt dit middel goed, maar zelfs na gebruik van dit middel kunnen toch nog levensbedreigende situaties ontstaan. Ook kan het zijn dat iemand aanvankelijk goed reageert op toediening van adrenaline, maar later alsnog levensbedreigende klachten krijgt.

Zelf adrenaline toedienen

Veel mensen die eerder een heftige allergische reactie hebben gehad zullen een zogenaamde ‘EpiPen autoinjector’ bij zich dragen. Dat is een pen waarmee men zichzelf adrenaline kan toedienen.

EpiPen adrenaline-autoinjector bij anafylactische shock
EpiPen adrenaline-autoinjector

Behalve toediening van adrenaline zal een infuus worden ingebracht om vocht toe te dienen. Het doel daarvan is de bloeddruk te verhogen.

Engelse vertaling

anaphylactic shock

ICD10-code

Synoniemen

Andere namen voor anafylactische shock zijn anafylactische reactie, anafylaxie, anafylaktische reactie, anafylactische reaktie, anafylatische shock, anafylactische allergie, en anafylaktische shock.


Gepubliceerd door: Simpto.nl
Datum van publicatie: 5 juli 2017
Auteur: Erwin Douwes
Laatst bijgewerkt op: 5 juli 2017

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven