Aderverkalking

Wat is aderverkalking?

Aderverkalking is een aandoening waarbij de wand van slagaders in het lichaam dikker en harder wordt. Dit kan leiden tot vernauwing van de slagaders en daardoor verminderde doorbloeding van de lichaamsdelen of organen die door die slagaders verzorgd worden. Vernauwing van slagaders kan tot verschillende klachten en afwijkingen leiden. Als dat gebeurt wordt gesproken van ischemie. Zo kan een vernauwing in de slagaders van de lies of het been leiden tot etalagebenen. Als de aderverkalking leidt tot een (bijna) volledige afsluiting van het bloedvat kan dat leiden tot afsterven van een (deel van een) orgaan. Dat wordt ‘infarct’ genoemd. Aderverkalking van bloedvaten in de hersenen kan bijvoorbeeld leiden tot een herseninfarct. De medische term voor aderverkalking is ‘atherosclerose’.

Waar zit het?

Aderverkalking is eigenlijk een verkeerde naam. Het is namelijk een ziekte van de slagaders. Aderverkalking hoeft niet in alle slagaders door het hele lichaam voor te komen. Het kan voorkomen dat het ene deel van het slagaderstelsel ernstig is aangetast, terwijl het overige deel nauwelijks is aangetast. Zo kunnen bijvoorbeeld kransslagaders wel zijn aangetast terwijl de grote lichaamsslagader (= aorta) nauwelijks is aangetast.

Wat is de oorzaak?

Hoe aderverkalking precies ontstaat is nog niet helemaal duidelijk. Het begint met een ontsteking in de cellen van de vaatwand (endotheelcellen). Deze ontsteking gaat gepaard met ophoping van cholesteroldeeltjes (LDL-cholesterol). Het is niet duidelijk of ophoping van de cholesteroldeeltjes de oorzaak of het gevolg is van de ontsteking. In ieder geval leidt stapeling van cholesterol in de vaatwand tot het ontstaan van verdikkingen in de vaatwand. Dit worden ‘plaques’ genoemd.

Er zijn een aantal aandoeningen en omstandigheden die de kans op het krijgen van aderverkalking verhogen. Hieronder een overzicht van deze risicofactoren.

Er zijn ook aanwijzingen dat ontsteking van de vaatwand een rol speelt bij het ontstaan van aderverkalking. Deze ontsteking wordt mogelijk veroorzaakt door een bacterie, Chlamydia penumoniae.

Engelse vertaling

atherosclerosis

Synoniemen

Andere namen voor aderverkalking zijn atherosclerose, arteriosclerose, slagaderverkalking, vaatsclerose, en aderdichtslibbing.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven