Valproïnezuur

Bijgewerkt op 22 februari 2022 door Simpto.nl

Wat is valproïnezuur?

Valproïnezuur is een medicijn tegen epilepsie (anti-epilepticum). Het wordt op de markt gebracht onder de merknaam Depakine. Omdat het octrooi op valproïnezuur verlopen is zijn er inmiddels ook generieke (merkloze) versies beschikbaar. Valproïnezuur is beschikbaar in verschillende toedieningsvormen, namelijk tablet, tablet met vertraagde afgifte, drank, stroop, druppelvloeistof, granulaat, zetpil en poeder voor injectievloeistof. Sommige producten bevatten het natrium-zout van valproïnezuur. Dit heet natriumvalproaat.

Depakine (valproïnezuur) drank
Depakine (valproïnezuur) drank

Hoe werkt het?

Valproïnezuur verhoogt het gehalte aan gamma-aminoboterzuur (GABA) in de synaptisch spleet. Dat is de minuscule ruimte tussen twee hersencellen. Daarmee beïnvloedt het de prikkeloverdracht van de ene hersencel naar de volgende.

Bij welke aandoeningen wordt het gebruikt?

Valproïnezuur wordt gebruikt voor de behandeling van epileptische aanvallen, het voorkomen van epileptische aanvallen, en als stemmingsstabilisator bij de behandeling van bipolaire stoornis. Ook wordt het middel soms gebruikt voor het voorkomen van migraine-aanvallen (migraine-profylaxe). Hiervoor is het echter niet officieel geregistreerd.

Welke bijwerkingen kan het geven?

Net als andere antiepileptica kan valproïnezuur bijwerkingen geven. De volgende bijwerkingen komen het meest voor:

Kijk voor een uitgebreid overzicht van bijwerkingen in de bijsluiter van valproïnezuur.

Overdosering valproïnezuur

Een overdosis valproïnezuur (intoxicatie met valproïnezuur) kan leiden tot sufheid, lusteloosheid, onderdrukking van de ademhaling (ademdepressie), lage bloeddruk (hypotensie) en een snelle hartslag. Verder kan de spierspanning verlaagd zijn en kunnen de spierpeesreflexen verminderd zijn. Minder vaak voorkomende symptomen zijn verwardheid, duizeligheid, hallucinaties, kleine pupillen, moeite om in evenwicht te blijven en nystagmus (snelle trekkende bewegingen van de ogen). Het bloed kan verzuren. Dit wordt metabole acidose genoemd.

Engelse vertaling

valproic acid, valproate

Duitse vertaling

Valproinsäure

Plaats een reactie