Tolvaptan

Bijgewerkt op 5 februari 2017

Wat is tolvaptan?

Tolvaptan is een geneesmiddel dat wordt gebruikt voor de behandeling van een te laag natrium gehalte in het bloed (hyponatriëmie) bij mensen met SIADH. Daarnaast wordt het ook gebruikt bij de behandeling van cystenieren.

Jinarc (tolvaptan) tabletten
Jinarc tabletten

Tolvaptan wordt op de markt gebracht door Otsuka Pharmaceutical onder de merknaam Jinarc.

Hoe werkt het?

Tolvaptan voorkomt dat het antidiuretisch hormoon (ADH) zijn werking in de nieren kan uitoefenen. Tolvaptan doet dit door bepaalde structuurtjes op de cellen van de nieren te blokkeren. Deze structuurtjes worden ‘ADH-receptoren’ genoemd, omdat het antidiuretisch hormoon eraan vastbindt. Door aan de ADH-receptoren te binden oefent het antidiuretisch hormoon z’n werk uit. Een andere naam voor antidiuretisch hormoon is ‘vasopressine’. Daarom worden de ADH-receptoren ook wel ‘vasopressine-receptoren’ genoemd. Omdat tolvaptan deze receptoren blokkeert wordt het een ‘ADH-receptor antagonist’ of ‘vasopressine-antagonist’ genoemd.

Doordat tolvaptan de werking van ADH op de nieren tegengaat zal meer water worden uitgescheiden in de urine. Er blijft dan minder water achter in het bloed. Hierdoor gaat de concentratie van het bloed omhoog.

Hoe wordt het geleverd?

Jinarc wordt geleverd als tabletten met 15 mg en 30 mg tolvaptan.

Wat is de dosering?

De gebruikerlijke startdosering is 45 mg vóór het ontbijt, en 8 uur later nog eens 15 mg. Afhankelijk van het effect en het optreden van eventuele bijwerkingen kan de dosering na minimaal één week worden verhoogd. Dit gebeurt altijd in overleg met de behandelend arts.

Tolvaptan moet worden ingenomen met een vol glas water. Voldoende drinken is tijdens gebruik van het middel van belang. Bij het minste of geringste gevoel van dorst moet water gedronken worden. Het middel mag niet worden gebruikt met grapefruitsap.

Welke bijwerkingen zijn er?

Net als andere geneesmiddelen kan ook tolvaptan bijwerkingen geven. De volgende bijwerkingen kunnen optreden (in afnemende frequentie):

Tolvaptan en leverschade

Tolvaptan kan blijvende schade aan de levercellen veroorzaken. Daarom zal de behandelend arts regelmatig bloedonderzoek doen om dit te controleren.

Welke contra-indicaties zijn er?

Tolvaptan mag niet worden gebruikt door mensen die niet kunnen plassen. Ook mag het middel niet worden gebruikt door mensen met uitdroging (dehydratie) en/of een verhoogd natrium gehalte in het bloed (hypernatriëmie)

Omdat voldoende inname van vocht belangrijk is bij gebruik van dit middel mogen mensen die geen dorstgevoel hebben het middel niet gebruiken. Hetzelfde geldt als mensen niet op dorstgevoel kunnen reageren (zelf niet kunnen drinken als ze dorst hebben).

Tolvaptan mag ook niet worden gebruikt door mensen met beschadiging van de levercellen.

Ten slotte mage het middel niet worden gebruikt door mensen die eerder een overgevoeligheidsreactie kregen op gebruik van tolvaptan.

Gebruik tijdens zwangerschap

Er zijn onvoldoende gegevens over gebruik van tolvaptan tijdens de zwangerschap. Gebruik van hoge doseringen van het middel door zwangere dieren kan echter afwijkingen bij de foetus. Daarom wordt gebruik tijdens de zwangerschap afgeraden. Aan vrouwen in de vruchtbare leeftijd die het middel gaan gebruiken wordt geadviseerd om goede anticonceptie te regelen.

Gebruik tijdens het geven van borstvoeding

Het is niet bekend of tolvaptan bij vrouwen in de moedermelk wordt uitgescheiden. Maar omdat dit bij dieren wel gebeurt mag het middel niet worden gebruikt door vrouwen die borstvoeding geven.

Verder lezen

Voor aanvullende informatie verwijzen wij naar de bijsluiter van Jinarc.


Gepubliceerd door: Simpto.nl
Datum van publicatie: 20 december 2016
Auteur: Erwin Douwes
Laatst bijgewerkt op: 20 december 2016

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven