Wat zijn SGLT2-remmers?

SGLT2-remmers zijn geneesmiddelen voor de behandeling van type 2 diabetes. Deze middelen worden ‘SGLT2-remmers’ genoemd vanwege hun werkingsmechanisme (zie hieronder).

Welke SGLT2-remmers zijn er?

De volgende middelen behoren tot de groep van de SGLT2-remmers:

Hoe werken SGLT2-remmers?

SGLT2-remmers blokkeren een structuurtje in de celwand van cellen in de nieren. Dit structuurtje wordt in het engels ‘Sodium GLucose Transporter 2‘, oftewel ‘SGLT2’ genoemd.

SGLT2 zorgt ervoor dat glucose dat in de urine wordt uitgescheiden weer wordt opgenomen in de cellen van de nierbuisjes. Het glucose blijft daardoor aanwezig in het lichaam.

Door SGLT2 te remmen zal minder glucose vanuit de urine worden heropgenomen in de cellen van de nierbuisjes. Er wordt dus meer glucose uitgescheiden via de urine. Het glucose gehalte van het bloed zal daardoor dalen.