Selpercatinib

Bijgewerkt op 7 maart 2022 door Simpto.nl

Wat is selpercatinib?

Selpercatinib is een geneesmiddel dat wordt gebruikt bij de behandeling van bepaalde vormen van kanker. Het middel wordt op de markt gebracht door Eli Lilly onder de merknaam Retsevmo. Retsevmo wordt geleverd als capsule. Er zijn capsules in twee sterktes, namelijk met 40 mg en met 80 mg selpercatinib.

Hoe werkt het?

Selpercatinib behoort tot een groep geneesmiddelen die proteïnekinaseremmers wordt genoemd.

Bij welke aandoeningen wordt het gebruikt?

Selpercatinib wordt gebruikt voor de behandeling van bepaalde vormen van kanker. Het gaat om vormen van longkanker, namelijk niet-kleincellig longcarcinoom, en schildklierkanker.

Welke bijwerkingen geeft het?

Selpercatinib geeft, net als andere antikankergeneesmiddelen, bijwerkingen. De meest voorkomende bijwerkingen zijn hoofdpijn, koorts, duizeligheid, moeheid, misselijkheid, braken, diarree, obstipatie, verminderde eetlust, bloedingen, droge mond, huiduitslag, droge mond en oedeem. Ook kunnen afwijkingen in het bloed ontstaan, waaronder een verhoogd ALAT gehalte, een verhoogd ASAT gehalte, een verhoogd creatinine gehalte, een verlaagd aantal bloedplaatjes, een verlaagd aantal lymfocyten en een verlaagd magnesium gehalte. Op het ECG (elektrocardiogram) kan het QT-interval verlengd zijn. Voor aanvullende informatie verwijzen wij naar de Samenvatting van de Productkenmerken in de EPAR van Retsevmo. EPAR is een afkorting voor European Product Assessment Report. Het is een officieel document van het EMA (European Medicines Agency).

ATC-code

L01EX22

Plaats een reactie