Reanimatie

Bijgewerkt op 23 juni 2018

Wat is reanimatie?

Reanimatie is het herstellen van ademhaling en bloedsomloop bij iemand die een hartstilstand heeft. Als iemand met een hartstilstand niet wordt gereanimeerd zal dat over het algemeen leiden tot het overlijden van die persoon. Reanimeren is dus van levensbelang bij mensen met een hartstilstand.

In de praktijk is ongeveer een kwart van de reanimaties succesvol. Dat betekent dus dat zo’n 75% van de mensen met een hartstilstand toch zal overlijden.

De kans op slagen van een reanimatie wordt hoger als iemand aanwezig is die weet hoe een reanimatie moet worden uitgevoerd. Ook zal de beschikbaarheid van een defibrillator (AED) de kans op een succesvolle reanimatie verhogen.

Hoe gaat een reanimatie?

Er zijn drie maatregelen die meteen kunnen worden genomen bij een iemand met een hartstilstand, namelijk (1) hartmassage, (2) mond-op-mond beademing, en (3) defibrilleren. Dit laatste kan alleen als een defibrillator (AED) beschikbaar is.

Stappenplan voor reanimatie

Wanneer iemand plotseling omvalt is het van belang om de volgende maatregelen te nemen.

  1. Vaststellen of er sprake is van een hartstilstand – Iemand die wegraakt vanwege een hartstilstand kan aanvankelijk nog even doorademen, maar is al snel niet meer aanspreekbaar; de ademhaling zal ook snel stoppen: dit wordt ‘ademstilstand’ genoemd.
  2. Roep hulp in – vraag omstanders of iemand kan reanimeren, om ‘112’ te bellen, en om een defibrillator (AED) te pakken.
  3. Start de reanimatie – Als je zelf kunt reanimeren is het van groot belang om niet te aarzelen en direct de reanimatie te starten.
    1. Als de AED aanwezig is dien dan zo snel mogelijk de eerste schok toe; voor de beste overlevingskansen dient de eerste schok binnen zes minuten na het intreden van de hartstilstand te worden toegediend.
    2. Als géén AED aanwezig is, begin dan met hartmassage en mond-op-mond beademing. Ga hiermee door tot er een AED beschikbaar is, of de opgeroepen hulpdiensten de reanimatie overnemen.

Leren reanimeren

Om te leren hoe je moet reanimeren zijn verschillende boeken en cursussen beschikbaar.

Andere talen

Engelse vertaling

cardiopulmonary resuscitation, cardiac resuscitation, advanced cardiac life support


Gepubliceerd door: Simpto.nl
Datum van publicatie: 22 juni 2018
Auteur: Erwin Douwes
Laatst bijgewerkt op: 22 juni 2018

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven