Primidon

Bijgewerkt op 4 december 2019 door Simpto.nl

Wat is primidon?

Primidon is een geneesmiddel tegen epilepsie. Het wordt in Nederland op de markt gebracht door Fisher Farma onder de merknaam Mysoline. Mysoline is beschikbaar als tablet. Elke tablet bevat 250 mg primidon. Naast Mysoline zijn ook merkloze versies van het middel beschikbaar. Het middel is alleen bij de apotheek op doktersvoorschrift te verkrijgen. Meestal zal het worden voorgeschreven door een neuroloog.

Dit artikel gaat over werking, toepassingen en bijwerkingen van primidon.

primidon 10 mg tabletten
primidon 10 mg tabletten

Hoe werkt het?

Het is niet precies bekend hoe primidon epilepsie tegengaat. Waarschijnlijk heeft het een effect op bepaalde onderdelen van de celmembraan van hersencellen. Deze zogenaamde natriumkanalen zouden door het middel worden onderdrukt, waardoor de betreffende hersencellen minder vaak zenuwprikkels afgeven. Teveel prikkels kunnen leiden tot een epileptisch aanval.

Daarnaast wordt het middel in ons lichaam ook omgezet in fenobarbital. Fenobarbital is ook werkzaam tegen epilepsie.

Toepassingen

Primidon wordt gebruikt voor het voorkomen van epileptische aanvallen. Daarnaast wordt het voorgeschreven aan mensen met essentiële tremor.

Welke dosering?

Voorkomen epileptische aanvallen

De begindosis is meestal 125 mg per dag. Dat is een halve tablet. De tabletten hebben een breukstreep en zijn dus makkelijk in tweeën te breken. De dosering kan stapsgewijs worden opgehoogd tot maximaal 1500 mg per dag. De onderhoudsdosering is meestal 750-1250 mg per dag.

Primidon moet meestal gedurende langere tijd gebruikt worden. Het is immers bedoeld om epileptische aanvallen te voorkomen. Stoppen met het innemen van het middel kan leiden tot epileptische aanvallen. Voor kinderen gelden lagere maximale en onderhoudsdoseringen. De arts kan afwijken van de gebruikelijke dosering. Volg altijd de aanwijzingen van de behandelend arts.

Geadviseerd wordt om primidon ’s avonds voor het slapengaan in te nemen. Dit in verband met de bijwerking slaperigheid. Na enige tijd kan, zeker bij hogere doseringen, de inname worden aangepast naar tweemaal daags, bijvoorbeeld ’s ochtends en ’s avonds.

Essentiële tremor

Bij mensen met essentiële tremor kan primidon de ernst van de tremor verminderen. In onderzoeken naar de werking van het middel bij essentiële tremor worden over het algemeen iets lagere doseringen gebruikt dan bij preventie van epileptische aanvallen. In één onderzoek was de startdosis 62,5 mg per dag. De arts kan besluiten een nog lagere startdosis voor te schrijven. Als de bijwerkingen dan meevallen kan de dosering bij onvoldoende werkzaamheid worden opgehoogd. De onderhoudsdosering is dan vaak 50-250 mg per dag. Ook hier geldt dat het middel in het begin bij voorkeur ’s avonds ingenomen moet worden. Dit in verband met de bijwerking slaperigheid.

Kijk voor meer informatie op de webpagina over essentiële tremor.

Wat zijn de bijwerkingen?

Net als andere geneesmiddelen kan primidon ook bijwerkingen geven. De volgende bijwerkingen komen het meeste voor:

  • Slaperigheid / sufheid
  • Lusteloosheid
  • Duizeligheid
  • Misselijkheid en braken
  • Hoofdpijn
  • Snelle trekkende beweging van de ogen (nystagmus)
  • Verlies van controle over de spieren / ongecontroleerde bewegingen maken (ataxie)
  • Blaren

De bijwerkingen treden meestal gedurende de eerste dagen of weken van de behandeling op. Bij langdurig gebruik kan een vermindering van de botdichtheid optreden. Dit kan op den duur leiden tot botontkalking (osteoporose).

Wanneer NIET gebruiken?

Primidon mag niet worden gebruikt door mensen die overgevoelig zijn voor stoffen in het product. Omdat het in het lichaam wordt omgezet in fenobarbital, geldt dat ook voor mensen die overgevoelig zijn voor deze stof.

Verder mag het niet gebruikt worden door mensen met acute intermitterende porfyrie. Ook mensen met ernstige ademhalingsklachten en overactieve kinderen mogen het middel niet gebruiken. Het kan deze klachten namelijk verergeren.

Verder lezen / Referenties

Voor meer informatie verwijzen wij naar de bijsluiter van primidon.


Gepubliceerd door: Simpto.nl
Publicatiedatum: 9 november 2017
Auteur: Erwin Douwes
Laatst bijgewerkt op: 4 december 2019

Plaats een reactie