Personalized medicine

Bijgewerkt op 8 september 2017

Wat is personalized medicine?

Met de engelse term ‘personalized medicine’ wordt bedoeld dat patiënten worden behandeld op basis van de specifieke ziektekenmerken van de afzonderlijke patiënt.

Voorheen was meestal één standaardbehandeling beschikbaar voor alle patiënten met een bepaalde ziekte. Tegenwoordig wordt de behandeling steeds meer aangepast aan specifieke kenmerken van een ziekte. Het gaat dan vaak om kenmerken op het niveau van cellen of moleculen. Deze kenmerken kunnen steeds beter in kaart worden gebracht en verschillen vaak van patiënt tot patiënt.

Voorbeeld

Vroeger kregen patiënten met borstkanker allemaal dezelfde chemotherapie. Tegenwoordig wordt borstkanker op grond van eigenschappen van de kankercellen onderverdeeld in verschillende vormen. Zo wordt onderscheid gemaakt tussen hormoon-gevoelige en hormoon-ongevoelige borstkanker.

Hormoon-gevoelige borstkankercellen zullen zich onder invloed van vrouwelijke geslachtshormonen sneller vermenigvuldigen. Hormoon-ongevoelige borstkankercellen doen dat niet.

Op grond van dit verschil zullen patiënten met hormoon-gevoelige borstkanker worden behandeld met antihormonen. Bij patiënten met hormoon-ongevoelige borstkanker heeft dat geen zin.

Doordat men tegenwoordig in staat is om kankercellen op moleculaire kenmerken van elkaar te onderscheiden wordt het dus mogelijk om de behandeling aan te passen aan deze kenmerken. Daarmee wordt de behandeling dus ‘gepersonaliseerd’.

Targeted medication & Biomarkers

Medicijnen die worden gebruikt bij personalized medicine worden soms ’targeted medications’ (= doelgerichte medicijnen) genoemd. Ze zijn gericht tegen cellen of stofjes die sommige patiënten wel hebben, maar andere niet.

Voordat een dergelijke doelgerichte behandeling kan worden gegeven zal eerst moeten worden onderzocht of de betreffende kenmerken bij de patiënt aanwezig zijn. Dit gebeurt vaak door bloedonderzoek of door weefselonderzoek (‘biopsie’). De kenmerken die hierbij worden onderzocht worden wel ‘biomarkers’ genoemd.


Gepubliceerd door: Simpto.nl
Datum van publicatie: 8 september 2017
Auteur: Erwin Douwes
Laatst bijgewerkt op: 8 september 2017

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven