Pemetrexed

Bijgewerkt op 4 februari 2022

Wat is pemetrexed?

Pemetrexed is een geneesmiddel tegen bepaalde vormen van kanker. Het wordt op de markt gebracht door Eli Lilly onder de merknaam Alimta. Alimta wordt geleverd als vloeistof voor infusie. Alimta wordt via een infuus direct in de bloedbaan toegediend. Dit wordt intraveneuze toediening genoemd. Naast Alimta zijn er nog andere geneesmiddelen beschikbaar die pemetrexed bevatten.

Bij welke aandoeningen wordt het gebruikt?

Pemetrexed wordt gebruikt bij de behandeling van mesothelioom van het longvlies. Daarnaast wordt het ook gebruikt bij de behandeling van niet-kleincellige longkanker.

Hoe werkt het?

Pemetrexed remt de werking van bepaalde enzymen die nodig zijn voor de aanmaak van DNA. Cellen hebben die enzymen nodig om zich te kunnen vermenigvuldigen. Als de enzymen niet goed werken kunnen de cellen zich niet goed vermenigvuldigen. Dit treft vooral cellen die zich snel delen, zoals kankercellen.

Welke bijwerkingen kan het geven?

Net als andere antikankermedicijnen kan pemetrexed vervelende bijwerkingen geven. De meest voorkomende bijwerkingen zijn moeheid, misselijkheid, braken, diarree, keelpijn, huiduitslag, veranderde smaak, buikpijn, pijn op de borst, opgeblazen gevoel en duizeligheid. Als complicaties kunnen optreden infecties, keelontsteking, stomatitis (mondslijmvliesontsteking), aantasting van zenuwen in de vingers (perifere neuropathie), overgevoeligheidsreacties, uitdroging en slechter werken van de nieren (nierfalen). Ook treden vaak afwijkingen in het bloed op, waaronder bloedarmoede (anemie), afname van het aantal witte bloedcellen en afname van het aantal bloedplaatjes. Het gehalte van de leverenzymen ALAT, ASAT en γ-GT kan stijgen.

Voor aanvullende informatie verwijzen wij naar de Samenvatting van de Productkenmerken in de EPAR van Alimta. EPAR staat voor European Product Assessment Report. Het is een officieel document van het Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven