Omalizumab

Bijgewerkt op 22 februari 2022

Wat is omalizumab?

Omalizumab is een geneesmiddel tegen astma. Het wordt op de markt gebracht door Novartis onder de merknaam Xolair. Xolair wordt toegediend als injectie onder de huid (subcutane injectie).

Dit artikel gaat over werking, toepassingen en bijwerkingen van omalizumab (Xolair).

flacon Xolair (omalizumab)
flacon Xolair (omalizumab) – bron: Roche.com

Hoe werkt het?

Omalizumab is een monoklonaal antilichaam. Na toediening aan het lichaam bindt het met immuunglobuline E (IgE). IgE speelt een belangrijke rol bij het ontstaan van allergische reacties. Het activeert cellen die allergische reacties op gang brengen in ons lichaam, zoals mestcellen en bepaalde lymfocyten. Door aan IgE te binden belemmert omalizumab de binding van IgE aan deze cellen. Zo wordt het ontstaan van allergische reacties tegengegaan.

Bij welke aandoeningen?

Omalizumab wordt gebruikt bij de behandeling van allergisch astma. Verder wordt het middel soms gebruikt bij de behandeling van mensen met mestcel activatie syndroom die regelmatig anafylactische reacties hebben.

Welke bijwerkingen zijn er?

Net als andere geneesmiddelen kan omalizumab bijwerkingen geven. De meest voorkomende bijwerkingen zijn:

Kijk voor aanvullende informatie in de EPAR van omalizumab. EPAR staat voor European Public Assessment Report. Het is een officieel document van het Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven