Ofatumumab

Bijgewerkt op 10 mei 2021

Wat is ofatumumab?

Ofatumumab is een geneesmiddel dat wordt gebruikt bij een bepaalde vorm van bloedkanker (leukemie). Het wordt op de markt gebracht onder de merknaam Arzerra. Arzerra wordt toegediend per infuus of injectie.

Hoe werkt het?

Ofatumumab is een zogenaamd ‘monoklonaal antilichaam‘. Dat is een antistof die speciaal gericht is tegen CD20. CD20 is een stofje dat onderdeel uitmaakt van de celmembraan van tumorcellen. Door aan CD20 te binden veroorzaakt het schade aan de tumorcellen.

Bij welke aandoeningen wordt het gebruikt?

Ofatumumab wordt gebruikt bij de behandeling van chronische lymfatische leukemie (CLL).

Welke bijwerkingen kan het geven?

Net als andere antikankermiddelen kan ofatumumab ernstige bijwerkingen geven. Onderstaande bijwerkingen komen het meest voor.

Ook komen vaak afwijkingen in het bloed voor, zoals:

Kijk voor meer informatie in de EPAR van ofatumumab. EPAR staat voor ‘European Public Assessment Report’. Het is een officieel document van de europese gezondheidsautoriteiten.

Scroll naar boven