Naloxegol

Bijgewerkt op 13 december 2021

Wat is naloxegol?

Naloxegol is een geneesmiddel tegen darmverstopping (obstipatie) die wordt veroorzaakt door pijnstillers die zijn afgeleid van opium. Dit worden ook wel opioïde pijnstillers genoemd. Het middel wordt op de markt gebracht onder de merknaam Moventig. Moventig wordt geleverd als tablet. Er zijn tabletten met 12,5 mg en met 25 mg naloxegol. Dit artikel gaat over werking, toepassingen (indicaties) en bijwerkingen van naloxegol.

verpakking Moventig (naloxegol) 12,5 mg tabletten – bron: Adlershop.ch

Hoe werkt het?

Een veel voorkomende bijwerking van opioïde pijnstillers is het optreden van darmverstopping (obstipatie). Dit wordt veroorzaakt doordat opioïden binden aan de zogenaamde μ-opioïdreceptoren in het maagdarmkanaal. Prikkeling van deze receptoren leidt tot een afname van de darmbewegingen (darmmotiliteit). Dat kan leiden tot darmverstopping. Naloxegol voorkomt dat opioïden binden aan deze μ-opioïdreceptoren. Zo gaan ze het ontstaan van darmverstopping tegen. Een ander middel dat op dezelfde manier werkt is methylnaltrexon. Vanwege het tegengaan van verstopping van de darm worden beide middelen gerekend tot de laxeermiddelen (laxantia).


Bij welke aandoeningen?

Naloxegol wordt gebruikt bij de behandeling van darmverstopping die wordt veroorzaakt door opioïde pijnstillers. Dit wordt door artsen ‘opioïd-geïnduceerde constipatie’ genoemd. Opioïde pijnstillers zijn pijnstillers die zijn afgeleid van opium. Voorbeelden zijn morfine, oxycodon en fentanyl.


Welke dosering?

De gebruikelijke dosering om mee te beginnen is 25 mg per dag. Als deze dosering niet goed wordt verdragen kan de dosering worden verlaagd naar 12,5 mg per dag. Mensen met slecht werkende nieren wordt geadviseerd om te beginnen met 12,5 mg per dag. Als deze dosering goed verdragen wordt kan eventueel naar een dosering van 25 mg per dag worden gegaan.


Welke bijwerkingen geeft het?

Net als andere medicijnen kan ook dit middel bijwerkingen veroorzaken. De meest voorkomende bijwerkingen zijn buikpijn, diarree, hoofdpijn, misselijkheid, braken, buikpijn en winderigheid.

Wanneer niet gebruiken?

Het gebruik van dit middel wordt afgeraden voor mensen met een verhoogd risico op het krijgen van een maagperforatie of een darmperforatie. Dat geldt bijvoorbeeld voor mensen met maagkanker of darmkanker. Ook mensen die worden behandeld met zogenaamde VEGF-remmers hebben een dergelijk verhoogd risico op een perforatie in het maagdarmkanaal.

Verder wordt het gebruik afgeraden als andere medicijnen worden gebruikt waarmee naloxegol een wisselwerking (interactie) heeft. Dit geldt onder andere voor nifedipine en verapamil.


Verder lezen / Referenties

  • Voor aanvullende informatie verwijzen wij naar de EPAR van dit middel. EPAR staat voor European Public Assessment Report. Het is een officieel document van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA).
  • P Geels, ‘Naloxegol: toepasbaar bij opioïd-geïnduceerde constipatie?’, gepubliceerd in de rubriek ‘Nieuws’ van het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde van 12 juli 2019; 163(28): pagina 30.

naloxegol - chemische structuur
naloxegol – chemische structuur – bron: Ed
Scroll naar boven