Molnupiravir

Bijgewerkt op 12 november 2021

Wat is molnupiravir?

Molnupiravir is een geneesmiddel tegen COVID-19. Het middel is ontwikkeld door Ridgeback Biotherapeutics tesamen met MSD. Het wordt door MSD op de markt gebracht onder de merknaam Lagevrio. Lagevrio wordt geleverd als capsule. Elke capsule bevat 200 milligram molnupiravir.

Het is het eerste geneesmiddel dat op de markt wordt gebracht voor de behandeling van COVID-19. Het middel werd als eerste op de markt gebracht in Engeland. In Nederland is het middel nog niet op de markt (november 2021).

molnupiravir (Lagevrio) capsule
molnupiravir (Lagevrio) capsule – bron: Merck.com

Hoe werkt het?

Molnupiravir is een prodrug. Dat betekent dat het middel zelf niet werkzaam is. Het wordt, na inname, in het lichaam omgezet in een werkzame stof. Deze stof heet N4-hydroxycytidine. Het verhindert de vermenigvuldiging van het coronavirus. Daardoor blijft het aantal virussen in het lichaam beperkt. Zo wordt voorkomen dat een ernstige infectie optreedt. N4-hydroxycytidine is een zogenaamde ribonucleoside analoog.

Voor wie is het bedoeld?

Op grond van de resultaten van onderzoek met Lagevrio is het middel goedgekeurd voor gebruik bij mensen met milde tot matig ernstige COVID-19 die minstens één risicofactor hebben voor een ernstig beloop van de ziekte. Als risicofactoren voor een ernstig beloop worden beschouwd overgewicht (obesitas), leeftijd boven de 60 jaar, suikerziekte en/of hart- en vaatziekten.

Lagevrio is met name werkzaam in vroege stadia van de ziekte. Daarom is het van belang om zo snel mogelijk na een positieve test voor COVID-19 te beginnen met het gebruik ervan. In ieder geval moet binnen vijf dagen na het ontstaan van de symptomen worden begonnen met gebruik van het middel.

Welke dosering?

De aanbevolen dosering is tweemaal per dag (elke 12 uur) 800 milligram (4 capsules), gedurende 5 dagen. De behandelend arts kan redenen hebben om van de aanbevolen dosering af te wijken.

Hoe moet ik het innemen?

De capsule dient in z’n geheel te worden doorgeslikt. Dus niet openmaken of breken. Neem de capsule in met een ruime hoeveelheid vloeistof, bijvoorbeeld een glas water. Het middel kan zowel met als zonder voedsel worden ingenomen.

Wat als ik een dosering vergeet?

Het is van belang om het doseringsschema netjes te volgen. Als je vergeten bent een dosering in te nemen kan maximaal 10 uur na de vergeten dosering deze alsnog worden ingenomen. De volgende dosering kan dan op het gebruikelijk tijdstip worden ingenomen. Als er meer dan 10 uur verstreken is dan moet de dosering worden overgeslagen. De volgende dosering dient dan op het gebruikelijke tijdstip te worden ingenomen. Neem in ieder geval geen dubbele dosering ter compensatie van een gemiste dosering.

Wat is het effect?

Molnupiravir verlaagt de kans om ernstig ziek te worden door COVID-19. Het beschermt dus niet tegen infectie met het coronavirus.

Welke bijwerkingen geeft het?

Molnupiravir kan, net als andere antivirale middelen, bijwerkingen geven. De meest voorkomende bijwerkingen zijn diarree, misselijkheid, hoofdpijn en duizeligheid. Minder vaak voorkomende bijwerkingen zijn braken, huiduitslag en galbulten (urticaria). Voor aanvullende informatie verwijzen wij naar de (engelstalige) bijsluiter van Lagevrio.

Hoe moet ik het bewaren?

Bewaar het geneesmiddel in de originele verpakking. Lagevrio hoeft niet bij een speciale temperatuur te worden bewaard. Zorg er wel voor dat het middel buiten bereik van kinderen wordt bewaard. Om het milieu te beschermen dienen ongebruikte medicijnen dienen bij de apotheek te worden ingeleverd.

Synoniemen

MK-4482, EIDD-2801

Engelse vertaling

molnupiravir

Scroll naar boven