Mogamulizumab

Bijgewerkt op 28 februari 2022

Wat is mogamulizumab?

Mogamulizumab is een geneesmiddel dat wordt gebruikt bij bepaalde zeldzame kwaadaardige ziekten van de huid. Het wordt op de markt gebracht door Kyowa Kirin onder de merknaam Poteligeo. Poteligeo wordt geleverd als oplossing voor infusie. Het middel wordt via een infuus direct in de bloedbaan (intraveneus) toegediend.

Hoe werkt het?

Mogamulizumab behoort tot een groep geneesmiddelen die monoklonale antilichamen wordt genoemd. Dit soort middelen bindt heel gericht aan één molecuul. In het geval van mogamulizumab is dat een stofje dat CCR4 wordt genoemd. CCR4 is een eiwit dat aan de oppervlakte van een bepaald soort witte bloedcellen, de zogenaamde T-cellen, zit. Bij mensen met mycosis fungoïdes en het syndroom van Sézary is het aantal T-cellen toegenomen. Bovendien is aan het oppervlak van de T-cellen de hoeveelheid CCR4-eiwit toegenomen. Omdat mogamulizumab heel gericht bindt met CCR4 zal het dus vooral op de kwaadaardige T-cellen gaan zitten. Daarmee zet het het afweersysteem van het lichaam aan om heel gericht deze kwaadaardige T-cellen aan te vallen en op te ruimen.

Bij welke aandoeningen wordt het gebruikt?

Mogamulizumab wordt gebruikt bij de behandeling van de volgende kwaadaardige huidaandoeningen:

Welke dosering?

Mogamulizumab wordt toegediend direct in het bloed toegediend via een infuus. Dit wordt intraveneuze toediening genoemd. Het middel wordt via het infuus gedurende 60 minuten toegediend. De dosering is afhankelijk van het lichaamsgewicht van de patiënt. De aanbevolen dosering is 1 milligram per kilogram lichaamsgewicht. De berekende dosis wordt volgens een bepaald schema toegediend, namelijk wekelijks gedurende de eerste vier weken en vervolgens eens per twee weken gedurende de volgende vier weken. De behandeling wordt voortgezet tot het niet meer werkt of totdat het middel onacceptabele bijwerkingen geeft.

Welke bijwerkingen geeft het?

Net als andere monoklonale antilichamen kan ook mogamulizumab bijwerkingen geven. De meest voorkomende bijwerkingen zijn misselijkheid, obstipatie of juist diarree, moeheid, mondslijmvliesontsteking, koorts, infecties, hoofdpijn, en perifeer oedeem. Als complicaties kunnen een overgevoeligheidsreactie, tumorlysis syndroom en een zogenaamde infusiereactie optreden. Ook kunnen afwijkingen in het bloed optreden, waaronder bloedarmoede (anemie), leukopenie (afname van het aantal witte bloedcellen), trombocytopenie (afname van het aantal bloedplaatjes) en verlaging van het schildklierhormoon gehalte (hypothyreoïdie). Voor aanvullende informatie verwijzen wij naar de Samenvatting van de Productkenmerken in de EPAR van Poteligeo. EPAR is een afkorting voor European Product Assessment Report. Het is een officieel document van het Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA).

ATC-code

L01FX09

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven