Mefloquine

Bijgewerkt op 6 februari 2020 door Simpto.nl

Wat is mefloquine?

Mefloquine is een geneesmiddel tegen malaria. Het wordt op de markt gebracht onder de merknaam Lariam. Lariam wordt geleverd als tablet. Elke tablet Lariam bevat 250 milligram mefloquine.

Bij welke aandoeningen?

Mefloquine wordt gebruikt voor de behandeling, maar ook ter voorkoming van malaria.

Welke dosering?

De dosering is verschillend voor preventie en behandeling van malaria.

Preventie

Bij het voorkomen van malaria (malariaprofylaxe) is de dosering afhankelijk van het lichaamsgewicht van de gebruiker. Vaak wordt een dosering van 5 milligram per kilogram lichaamsgewicht aanbevolen. Deze dosering wordt eenmaal per week ingenomen. De voorschrijvend arts kan redenen hebben om af te wijken van deze dosering.

Behandeling

Bij behandeling van malaria is de dosering ook afhankelijk van het lichaamsgewicht. Hierbij is de dosering echter veel hoger dan bij preventie. Vaak wordt een dosering van 20-25 milligram per kilogram lichaamsgewicht aanbevolen. Ook hier kan de behandelend arts besluiten om af te wijken van deze dosering.

De tabletten hebben een bittere smaak. Aanbevolen wordt de tabletten met voldoende vloeistof in te nemen, bij voorkeur na de maaltijd.

Welke bijwerkingen zijn er?

Net als andere geneesmiddelen kan ook mefloquine bijwerkingen geven. Veel voorkomende bijwerkingen zijn slecht slapen en vreemde dromen. Minder vaak komen voor duizeligheid, hoofdpijn, misselijkheid, braken, gevoelens van angst, depressiviteit, buikpijn, diarree en jeuk.

Kijk voor een uitgebreid overzicht in de bijsluiter van Lariam.

ATC-code

P01BC02

Plaats een reactie