Wat is lurasidon?

Lurasidon is een geneesmiddel dat wordt gebruikt bij de behandeling van schizofrenie. Het werd in januari 2014 goedgekeurd door de Europese gezondheidsautoriteiten.

Schizofrenie is een psychische aandoening waarbij psychosen voorkomen. Lurasidon is een zogenaamd ‘antipsychoticum‘, een geneesmiddel tegen psychosen.

Lurasidon wordt op de markt gebracht onder de merknaam Latuda. Latuda wordt geleverd als omhulde tablet. Er zijn drie sterktes, namelijk met respectievelijk 18,5 milligram, 37 milligram, en met 74 milligram lurasidon.

Hoe werkt lurasidon?

Lurasidon gaat de werking van bepaalde signaalstoffen (neurotransmitters) in de hersenen tegen. Het gaat om stofjes als dopamine en serotonine. Deze signaalstofjes spelen een belangrijke rol bij het ontstaan van schizofrenie.

Toepassingen (indicaties)

Lurasidon wordt in Nederland gebruikt voor de behandeling van schizofrenie.

In de Verenigde Staten is lurasidon ook geregistreerd voor de behandeling van depressieve episoden bij mensen met bipolaire stoornis.

Welke dosering?

De gebruikelijke begindosering is eenmaal per dag 37 milligram. De dosering kan, indien nodig, geleidelijk worden opgehoogd tot maximaal eenmaal per dag 148 milligram. De tabletten dienen elke dag op hetzelfde tijdstip te worden ingenomen. Verder moeten de tabletten in hun geheel worden doorgeslikt (dus niet kauwen of breken).

Voor mensen met slecht werkende nieren of een slecht werkende lever is de dosering lager.

De omzetting van lurasidon door de lever kan worden beïnvloed door grapefruitsap en pompelmoensap. Daarom moet gebruik van deze vruchten worden vermeden.

Bijwerking van lurasidon

Net als andere antipsychotica kan lurasidon bijwerkingen geven. De volgende bijwerkingen worden het vaakst gemeld:

Bij bloedonderzoek kan het creatinine gehalte verhoogd zijn. Hetzelfde geldt voor het gehalte creatine kinase. Ook kan het glucose gehalte van het bloed stijgen.

Andere talen

Engelse vertaling

lurasidone


lurasidon molecuulstructuur
lurasidon molecuulstructuur (bron: Vaccinationist)

Gepubliceerd door: Simpto.nl
Datum van publicatie: 18 juli 2018
Auteur: Erwin Douwes
Laatst bijgewerkt op: 18 juli 2018

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *