Lorazepam

Bijgewerkt op 26 september 2022 door Simpto.nl

Wat is lorazepam?

Lorazepam is een kalmerend geneesmiddel. Het wordt gebruikt bij de behandeling van spanning, angststoornissen en slapeloosheid. Het werd oorspronkelijk op de markt gebracht onder de merknaam Temesta. Inmiddels zijn er generieke (merkloze) versies van het middel beschikbaar. Deze zijn beschikbaar als tablet en drank. De tabletten zijn beschikbaar in drie sterktes, namelijk met respectievelijk 0,5 mg, 1 mg en 2,5 mg van de werkzame stof. Daarnaast is lorazepam, nog steeds onder de merknaam Temesta, beschikbaar als injectievloeistof.

verpakking Temesta (lorazepam) injectievloeistof
verpakking Temesta injectievloeistof

Hoe werkt het?

Lorazepam is een zogenaamde benzodiazepine agonist. Dit soort middelen prikkelt de zogenaamde GABA-receptoren in bepaalde delen van de hersenen. Dit leidt tot een kalmerende werking, afname van angstgevoelens en bevordering van slaap. Kijk voor meer informatie over het werkingsmechanisme van benzodiazepines.

Welke indicaties (toepassingen) zijn er?

Lorazepam tabletten en drank worden gebruikt bij de behandeling van ernstige angstgevoelens en spanning. Verder wordt het gebruikt bij ernstige slapeloosheid. Naast deze officiële indicaties wordt het middel ook soms gebruikt bij de behandeling van alcoholonttrekkingsverschijnselen bij mensen met een alcoholverslaving, bij de behandeling van delier, en bij de behandeling van katatonie. Lorazepam injectievloeistof wordt gebruikt als premedicatie bij operaties. Soms wordt het ook gebruikt bij de behandeling van status epilepticus.

Welke dosering?

De aanbevolen dosering is afhankelijk van de indicatie waarvoor het middel wordt voorgeschreven. Bij de behandeling van slapeloosheid is de aanbevolen dosering 1-2 mg vóór het slapen gaan. Bij gevoelens van angst en/of spanning is de aanbevolen dosering 2-3 maal per dag 0,5-1 mg. Bij angststoornissen is de aanbevolen dosering 2-3 maal per dag 1,25-2,5 mg.

De tabletten dienen ingenomen te worden met een ruime hoeveelheid water. Langdurig gebruik dient vermeden te worden. Als dat toch gebeurt dient stoppen met het gebruik geleidelijk te gebeuren. De behandelend arts kan redenen hebben om van de aanbevolen dosering af te wijken.

Welke bijwerkingen geeft het?

Net als andere geneesmiddelen kan lorazepam bijwerkingen veroorzaken. De meest voorkomende bijwerkingen zijn gevoel van moeheid, slaperigheid, sufheid, licht gevoel in het hoofd, zich zwak voelen, verminderde alertheid en emotionele vervlakking. Minder vaak voorkomende bijwerkingen zijn afname van de zin in seks (verminderd libido), sombere gevoelens, verwardheid en afwijkingen van het gezichtsvermogen.

Kijk voor uitgebreide informatie over bijwerkingen in de bijsluiter van lorazepam.

ATC-code

N05BA06


chemische structuur lorazepam
chemische structuur van lorazepam

Plaats een reactie