Lipegfilgrastim

Bijgewerkt op 21 april 2021

Wat is lipegfilgrastim?

Lipegfilgrastim is een geneesmiddel dat wordt gebruikt om de aanmaak van witte bloedcellen te stimuleren bij mensen bij wie het aantal witte bloedcellen verlaagd is door behandeling met chemotherapie. Het middel wordt op de markt gebracht door Pharmachemie onder de merknaam Lonquex. Lonquex wordt geleverd in een wegwerpspuit met injectievloeistof. Het middel wordt toegediend per injectie onder de huid (subcutaan).

Hoe werkt het?

Lipegfilgrastim is een zogenaamde koloniestimulerende factor. Het is een synthetische versie van het van nature in het lichaam voorkomende eiwit G-CSF (granulocyte-colony stimulating factor). G-CSF stimuleert in het beenmerg de aanmaak van granulocyten. Granulocyten zijn witte bloedcellen die een belangrijke rol spelen bij de afweer tegen infecties.

Lipegfilgrastim is een aangepaste vorm van het geneesmiddel filgrastim (merknaam: Neupogen). Bij lipegfilgrastim is een zogenaamde polyethyleenglycol groep toegevoegd aan het eiwitmolecuul. Hierdoor wordt het eiwit langzamer afgebroken in het lichaam. Zo werkt het middel langer waardoor het minder vaak toegediend hoeft te worden dan filgrastim zelf.

Bij welke aandoeningen?

Lipegfilgrastim wordt gebruikt bij de behandeling van een verlaagd aantal neutrofiele granulocyten (neutropenie) door behandeling met chemotherapie. Neutrofiele granulocyten zijn witte bloedcellen die een belangrijke rol spelen bij de weerstand tegen infecties door bacteriën. Bepaalde antikankermiddelen hebben als bijwerking dat het aantal neutrofiele granulocyten in het bloed sterk afneemt. Dit wordt neutropenie genoemd. Het gevolg is dat mensen die met dit soort middelen worden behandeld een verhoogd risico hebben op het krijgen van infecties. Om dit tegen te gaan wordt lipegfilgrastim toegediend. Het stimuleert de aanmaak van neutrofiele granulocyten in het beenmerg. De weerstand tegen infecties zal hierdoor toenemen.

Welke dosering?

De aanbevolen dosering is toediening van één wegwerpspuit (6 mg) onder de huid van de buik, bovenarm of het dijbeen. De injectie moet ongeveer 24 uur na de chemotherapie worden toegediend.

Welke bijwerkingen geeft het?

Net als andere geneesmiddelen kan ook lipegfilgrastim bijwerkingen geven. De meest voorkomende bijwerkingen zijn misselijkheid, spierpijn, skeletpijn, hoofdpijn, huidafwijkingen, pijn op de borstkas, ophoesten van bloed of bloederig slijm. Ook kunnen afwijkingen in het bloed optreden, zoals een afname van het aantal bloedplaatjes (trombocytopenie), verlaging van het kalium gehalte (hypokaliëmie) en toename van het aantal witte bloedcellen (leukocytose).

Voor aanvullende informatie verwijzen wij naar de Samenvatting van de Productkenmerken in de EPAR van Lonquex. EPAR staat voor European Product Assessment Review. Het is een officieel document van het Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA).

ATC-code

L03AA14

Synoniemen

Andere namen voor lipegfilgrastim zijn Lonquex en recombinant-methionyl humaan granulocyten-koloniestimulerende factor.

Engelse vertaling

lipegfilgrastim

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven