Kationenwisselaars

Bijgewerkt op 19 augustus 2022 door Simpto.nl

Wat zijn kationenwisselaars?

Kationenwisselaars zijn geneesmiddelen die het kalium gehalte in het bloed verlagen. Vanwege het werkingsmechanisme van deze middelen gaat er enige tijd overheen voordat de kaliumspiegel van het bloed gaat dalen.

Hoe werken ze?

Na inname worden kationenwisselaars doorgeslikt en komen in de maag terecht. Daar geven ze kalium (of natrium of calcium) af, wat wordt uitgewisseld tegen waterstofionen. Als het middel de dikke darm bereikt worden de eerder opgenomen waterstofionen weer uitgewisseld tegen kaliumionen. De kationenwisselaar bindt zo kalium aan zich. Hierdoor zal minder kalium beschikbaar zijn voor opname vanuit de darm in het bloed. Het kalium gehalte van het bloed gaat zo omlaag. De kationenwisselaar wordt, met het opgenomen kalium, uitgepoept. Zo wordt een bepaalde hoeveelheid kalium uit het lichaam verwijderd.

Welke middelen zijn er?

De volgende geneesmiddelen worden beschouwd als kationenwisselaars:

Welke bijwerkingen kunnen ze geven?

Afhankelijk van welk middel wordt gebruikt kunnen verschillende elektrolytstoornissen optreden, waaronder een verlaagd kalium gehalte in het bloed (hypokaliëmie), een verlaagd magnesium gehalte in het bloed (hypomagnesiëmie), een verlaagd natrium gehalte in het bloed (hypernatriëmie), een verlaagd calcium gehalte in het bloed (hypocalciëmie) of een verhoogd calcium gehalte in het bloed (hypercalciëmie). Daarnaast kunnen bijwerkingen van het maagdarmkanaal optreden, waaronder buikpijn, misselijkheid, braken, obstipatie, afsluiting van de darm, zweren (ulcera) in het maagdarmkanaal, ischemie van de darm en een bezoar. Kijk voor meer informatie op de webpagina’s van de afzonderlijke middelen.

Plaats een reactie