Insulines

Bijgewerkt op 11 november 2016

Wat zijn insulines?

Insulines zijn geneesmiddelen die het hormoon insuline bevatten. Ze worden gebruikt bij de behandeling van mensen met suikerziekte (diabetes) die zelf geen of onvoldoende insuline aanmaken. Dit wordt ‘type 1-diabetes’ of ‘insuline-afhankelijke diabetes’ genoemd.

Omdat insuline een eiwit is zal het na inname via de mond worden afgebroken in de maag en de dunne darm. Daarom wordt insuline als geneesmiddel toegediend per injectie. Meestal gebeurt dat met een injectie onder huid. Dit wordt ‘subcutane injectie’ genoemd. Veel patiënten met suikerziekte die insulinebehandeling nodig hebben leren om zichzelf deze injecties toe te brengen.

Doel van de behandeling met insulines is om het glucose gehalte in het bloed binnen een bepaalde bandbreedte te houden. Een te hoog glucose gehalte in het bloed (hyperglycemie) leidt op den duur tot schade in het lichaam, zoals aantasting van zenuwen, netvlies en nieren. Een te laag glucose gehalte in het bloed (hypoglycemie) leidt tot klachten als moeite met concentreren en flauwvallen.

Welke verschillende vormen zijn er?

Er wordt onderscheid gemaakt tussen kortwerkende insulines, langwerkende insulines en gemengde insulines. Gemengde insulines bevatten een combinatie van langwerkende en kortwerkende insulines, vaak in een vaste verhouding van bijvoorbeeld 70%/30%.

Nieuwe middelen

Naast de bovenbeschreven middelen zijn een aantal nieuwe middelen op de markt verschenen. Het gaat om de volgende middelen:

  • insuline aspart (Novorapid)
  • insuline degludec (Tresiba)
  • insuline detemir (Levemir)
  • insuline glargine (Abasaglar, Lantus, Toujeo)

Bijwerkingen insulines

Net als andere geneesmiddelen kan ook insuline bijwerkingen geven. De meest voorkomende bijwerkingen zijn:

  • Pijn, roodheid en/of zwelling op de plaats van injectie
  • Verlaagd glucose gehalte van het bloed (hypoglycemie)

Engelse term

insulins


Gepubliceerd door: Simpto.nl
Datum van publicatie: 12 mei 2016
Auteur: Erwin Douwes
Laatst bijgewerkt op: 11 november 2016

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven