Guanfacine

Bijgewerkt op 2 juni 2021 door Simpto.nl

Wat is guanfacine?

Guanfacine is een geneesmiddel dat oorspronkelijk op de markt werd gebracht als middel tegen hoge bloeddruk (hypertensie). Tegenwoordig wordt het gebruikt voor de behandeling van ADHD. Het wordt op de markt gebracht door Shire onder de merknaam Intuniv. Intuniv wordt geleverd als tablet met gereguleerde afgifte. De tabletten zijn beschikbaar in verschillende sterktes, namelijk met respectievelijk 1 mg, 2 mg, 3 mg en 4 mg guanfacine.

Bij welke aandoeningen?

Guanfacine wordt gebruikt bij de behandeling van aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit (ADHD) bij kinderen en adolescenten van 6–17 jaar voor wie andere middelen niet of onvoldoende werken.

Welke dosering?

De aanbevolen startdosis is eenmaal per dag 1 mg. Afhankelijk van de werking en de bijwerkingen kan de dosering in stappen van 1 mg per week worden opgehoogd. De aanbevolen onderhoudsdosis is afhankelijk van het lichaamsgewicht van de patiënt en bedraagt 0,05– 0,12 mg/kg/dag. De behandelend arts kan redenen hebben om van de aanbevolen dosering af te wijken.

gewicht (leeftijd)week 1week 2week 3week 4week 5week 6week 7
≥ 25 kg (6–12 j.)1 mg2 mg3 mg4 mg
34–41,4 (13–17 j.)1 mg2 mg3 mg4 mg
41,5–49,4 (13–17 j)1 mg2 mg3 mg4 mg5 mg
49,5–58,4 (13–17 j.)1 mg2 mg3 mg4 mg5 mg6 mg
≥ 58,5 kg (13–17 j.)1 mg2 mg3 mg4 mg5 mg6 mg7 mg
Maximale dosis per dag – bron: Farmcotherapeutisch Kompas

Welke bijwerkingen geeft het?

Net als andere geneesmiddelen kan ook guanfacine bijwerkingen geven. De meest voorkomende bijwerkingen zijn slaperigheid, hoofdpijn, moeheid, buikpijn, verminderde eetlust, somberheid, snel huilen, slapeloosheid, prikkelbaarheid, sufheid, duizeligheid, misselijkheid, angstgevoelens, aankomen in gewicht, braken, darmverstopping (obstipatie) en vertraging van de hartslag (bradycardie).

Voor aanvullende informatie verwijzen wij naar de Samenvatting van de Productkenmerken in de EPAR van Intuniv. EPAR staat voor European Product Assessment Review. Het is een officieel document van het Europees Geneesmiddelen Agentschap.

ATC-code

C02AC02

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven