GLP-1 agonisten

Wat zijn GLP-1 agonisten?

GLP-1 agonisten zijn geneesmiddelen tegen suikerziekte. Ze bootsten de werking van glucagon-like peptide 1 (GLP-1) na. Vandaar de naam ‘GLP-1 agonisten’, of ook ‘GLP-1 analogen’.

Dit artikel gaat over werking, toepassingen en bijwerkingen van GLP-1 agonisten.


Welke zijn er?

Albiglutide is niet beschikbaar in Nederland. De fabrikant GlaxoSmithKline heeft aangekondigd het middel om economische redenen wereldwijd terug te trekken van de markt.

Taspoglutide is nooit beschikbaar gekomen als geneesmiddel. De ontwikkeling van dit middel is gestaakt vanwege ongunstige bijwerkingen.


Hoe werken ze?

GLP-1 agonisten bootsen de werking van glucagon-like peptide 1 (GLP-1) na. Daarom worden ze ook wel ‘GLP-1 analogen’ genoemd. Ze zijn werkzaam doordat ze de zogenaamde GLP-1 receptoren prikkelen. Dit zijn receptoren op cellen in de darm en hersencellen.


Bij welke aandoeningen worden ze gebruikt?

GLP-1 agonisten worden gebruikt bij de behandeling van diabetes type 2.


Welke bijwerkingen geven ze?

Net als andere geneesmiddelen kunnen GLP-1 agonisten bijwerkingen geven. Onderstaande bijwerkingen komen het vaakst voor.

Vanwege hun werkingsmechanisme kunnen GLP-1 agonisten ook een te lage bloedsuikerspiegel veroorzaken.

Kijk voor meer informatie op de webpagina’s over de afzonderlijke middelen.


Synoniemen

Andere namen voor GLP-1 agonisten zijn GLP-1 analogen en GLP-1 receptor agonisten.


Andere talen

Engelse vertaling

glucagon-like peptide-1 receptor agonists, GLP-1 agonists