Paricalcitol

Wat is paricalcitol?

Paricalcitol is een geneesmiddel dat wordt gebruikt bij de behandeling van mensen met chronisch nierfalen die nierfunctievervangende behandeling (dialyse) ondergaan. Het middel wordt geleverd als injectievloeistof in een sterkte van 5 microgram per milliliter. Paricalcitol wordt tijdens de dialysebehandeling toegediend.

Hoe werkt het?

Paricalcitol is een zogenaamd vitamine D-analoog. Kijk voor meer informatie over het werkingsmechanisme op de webpagina over vitamine D-analogen.

Bij welke aandoeningen wordt het gebruikt?

Paricalcitol wordt gebruikt bij de behandeling van mensen met nierfalen die nierfunctievervangende behandeling, zoals hemodialyse of peritoneaaldialyse, ondergaan. Bij deze groep mensen vermindert het middel de kans op het krijgen van een versnelde werking van de bijschildklieren (secundaire hyperparathyroïdie).

Welke bijwerkingen kan het geven?

Net als andere geneesmiddelen kan paricalcitol bijwerkingen geven. De meest voorkomende bijwerkingen zijn hoofdpijn, veranderde smaak en jeuk. Minder vaak voorkomende bijwerkingen zijn hartritmestoornissen, hoge bloeddruk of juist een lage bloeddruk, keelontsteking, griep, duizeligheid, verwardheid, nervositeit, infecties en klachten van het maagdarmkanaal. Ook kunnen afwijkingen in het bloed voorkomen, waaronder een verhoogde fosfaatspiegel in het bloed (hyperfosfatemie) en een verhoogde calciumspiegel in het bloed (hypercalciëmie). Voor aanvullende informatie verwijzen wij naar de bijsluiter van paricalcitol.

ATC-code

H05BX02

Scroll naar boven