Vandetanib

Bijgewerkt op 6 mei 2023

Wat is vandetanib?

Vandetanib is een geneesmiddel dat wordt gebruikt bij de behandeling van schildklierkanker. Het wordt op de markt gebracht door Genzym onder de merknaam Caprelsa. Caprelsa wordt geleverd als omhulde tablet. Er zijn tabletten met 100 mg en met 300 mg vandetanib.

Hoe werkt het?

Vandetanib is een zogenaamde proteïnekinaseremmer. Kijk voor meer informatie over het werkingsmechanisme op de webpagina over proteïnekinaseremmers.

Voor welke indicatie wordt het gebruikt?

Vandetanib wordt gebruikt bij de behandeling van een bepaalde vorm van schildklierkanker. Het gaat om het zogenaamde medullaire schildkliercarcinoom.

Welke dosering?

De aanbevolen dosering voor volwassenen is eenmaal per dag 300 mg. Het middel wordt soms ook gebruikt voor de behandeling van kinderen met schildklierkanker. Voor hen is de dosering afhankelijk van het lichaamsoppervlak. Voor elk kind afzonderlijk zal dus een dosering worden berekend.

De behandeling wordt voortgezet totdat blijkt dat het gezwel niet meer goed reageert op het middel, of totdat ernstige bijwerkingen optreden. De behandelend arts kan redenen hebben om af te wijken van de aanbevolen dosering.

De tabletten dienen in z’n geheel te worden ingenomen. In geval van slikklachten kan de tablet worden opgelost in een half gevuld glas niet-koolzuurhouden water. Het duurt ongeveer tien minuten voordat de tablet opgelost is.

Welke bijwerkingen geeft het?

Net als andere antikankermiddelen kan vandetanib vervelende bijwerkingen veroorzaken. De meest voorkomende bijwerkingen zijn moeheid, hoofdpijn, verminderde eetlust, slapeloosheid, depressieve gevoelens, duizeligheid, misselijkheid, buikpijn, vol gevoel in de buik, huiduitslag, zich zwak voelen, onscherp zien en een tintelend of prikkelend gevoel. Minder vaak voorkomende bijwerkingen zijn droge mond, lusteloosheid, bloedneus, gewichtsverlies, vaak kleine beetjes plassen, trillende handen en haaruitval.

Verder kan gebruik van het middel leiden tot bepaalde complicaties, zoals bijvoorbeeld nierstenen, beroerte, pneumonitis, hand-voetsyndroom, steenpuisten, hypothyreoïdie en schimmelinfecties. Op het ECG (hartfilmpje) kan een verlenging van het QT-interval optreden. Dit kan leiden tot een hartritmestoornis die torsades de pointes wordt genoemd. In het bloed kunnen ook afwijkingen ontstaan, zoals bijvoorbeeld hypocalciëmie of hypercalciëmie, hypokaliëmie en hyponatriëmie.

Voor aanvullende informatie verwijzen wij naar de EPAR van Caprelsa. EPAR is een afkorting voor European Public Assessment Report. Het is een officieel document van het Europees Geneesmiddelen Agentschap.

ATC-code

L01XE12

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven